Hamarosan induló kedvezményes tanfolyam – Fitness-wellness asszisztens

Hamarosan induló kedvezményes Fitness-Welness asszisztens tanfolyam.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletekért, kérem érdeklődjön Csala Nikolett oktatásszervező kollégánknál.

Csala Nikolett
Telefonszám:
0630/636-6934
Facebbok
Twitter
Google+
Pinterest

 

Fitness-wellness asszisztens tanfolyam

A 21. sorszámú Fitness-wellness asszisztens (Egyéb szolgáltatások szakmái) megnevezésű részszakképesítés szakmai és

vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 813 04

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Fitness-wellness asszisztens (Egyéb szolgáltatások szakmái)

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

Fitness-wellness asszisztens tanfolyam duális szak- és felnőttképzés keretében

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2. 4222 Recepciós Fitness asszisztens

3.1.3. Wellness asszisztens

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Fitness-wellness asszisztens feladata:

A fitness-wellness asszisztens sportlétesítmények, szállodák fitness és wellness részlegében tölt be recepciós

és létesítmény-felügyeleti munkakört. Elsősorban ügyfélszolgálati, kapcsolattartási, problémakezelési és

pénzforgalmi feladatokat lát el.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

– a szolgáltatásokról szakszerű tájékoztatást adni

– a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokat közvetíteni és betartatni

– információs anyagokat készíteni

– a pénzforgalmat jogszerűen lebonyolítani

– a személyiségjogokat (pl. adatvédelem) tiszteletben tartani

– az ügyfélforgalommal járó adminisztratív feladatokat ellátni

– a részleg által forgalmazott termékeket árusítani

– büfészolgáltatást nyújtani

– a létesítmény esztétikus, tiszta és rendezett környezetéért tevékenykedni

– a felmerülő műszaki és személyes problémák megoldásában közreműködni

– eladást ösztönző, marketingkommunikációs technikákat alkalmazni

– a létesítmény dolgozói, vezetői és a vendégek közötti hatékony információáramlást biztosítani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

3.3.3. 54 813 01 Fitness-wellness instruktor szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése-

4.3. 10337-12 Ügyfélszolgálat a fitness-wellness létesítményekben

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes

letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3. 10337-12 Ügyfélszolgálat a fitness-wellness létesítményekben írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt

feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ügyfélszolgálat

A vizsgafeladat ismertetése: Különböző helyzetgyakorlatok megoldása: tájékoztatás a szolgáltatásokról,

problémamegoldás, panaszkezelés, pénzforgalom lebonyolítása, biztonsági előírások ismertetése,

termékértékesítés és eladásösztönzés, tájékoztató anyagok készítése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható

segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2. Laptop vagy számítógép

6.3. Internet-kapcsolat

6.4. Irodai ügyvitel (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, telefonálás) lebonyolítására alkalmas eszközök

6.5. Pénzforgalmi tevékenység (kártyaleolvasás, készpénzfizetés számlázás) lebonyolítására alkalmas eszközök és kellékek

7. EGYEBEK

Egyéb szolgáltatások szakmái: Fitness-wellness asszisztens tanfolyam

Fitness-wellness asszisztens tanfolyam

A Hamarosan induló kedvezményes tanfolyam – Fitness-wellness asszisztens bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Hírek | A közvetlen link.