Hulladékfelvásárló és -telepkezelő menete, és egyéb információk

Hulladékfelvásárló és -telepkezelő vizsga

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
A) A vizsgafeladat megnevezése:
Egy erőgép biztonságos működtetése
Egy munkagép biztonságos működtetése
Vizsgafeladat ismertetése:
Egy erőgép és egy munkagép biztonságos működtetése a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
betartásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya a gyakorlati vizsgarészben: 25%
B) A vizsgafeladat megnevezése:
Egy kényszertömörítésű speciális gépjármű biztonságos működtetése
Egy Multiliftes konténerszállító biztonságos működtetése
A vizsgafeladat ismertetése:
Egy kényszertömörítésű speciális gépjármű és egy Multiliftes konténerszállító biztonságos működtetése a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya a gyakorlati vizsgarészben: 25%
C) A vizsgafeladat megnevezése:
Egy hulladékválogató szalag biztonságos működtetése
Kevert állapotú hulladékok kézi úton történő válogatása
A vizsgafeladat ismertetése:
Egy hulladékválogató szalag biztonságos működtetése és kevert állapotú hulladékok kézi úton történő válogatása a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya a gyakorlati vizsgarészben: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Komplex szóbeli
A vizsgafeladat ismertetése:
A hulladékfelvásárló és –telepkezelő ismeretek, valamint a foglalkoztatási ismeretek, és szakmai idegen nyelven történő bemutatkozás, szakmabemutatás.
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Anyagmozgató gépek
6.3. Válogató eszközök, berendezések
6.4. Feldolgozó gépek, eszközök
6.5. Szállító eszközök (gépkocsik, konténerszállítók)
6.6. Tároló eszközök
6.7. Kéziszerszámok
6.8. Egyéni védőeszközök
6.9. Biztonsági berendezések
6.10. Mérőeszközök (kézi mágnes, átfolyásmérő, tolómérő, mérőszalag)
6.11. Tűzoltó berendezések
6.12. Irodaeszközök
7. EGYEBEK
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében –
különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná,
vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője
dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.
A szakmai tevékenység ellátása során az anyagmozgató gépek, a tömörítő gépek, az aprítógépek, valamint a
szállítójárműveken lévő emelőgépek kezelésének feltétele a gépek kezelésére külön jogszabályban
meghatározott érvényes gépkezelői jogosítvány.

Hulladékfelvásárló és -telepkezelő vizsga menete, és egyéb információk

Környezetvédelmi, vízgazdálkodási szakmák: Hulladékfelvásárló és -telepkezelő tanfolyam

Hulladékfelvásárló és -telepkezelő tanfolyam

A Hulladékfelvásárló és -telepkezelő menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.