Kertész vizsga menete, és egyéb információk

Kertész vizsga menete, és egyéb információk

Kertész vizsga:

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok írásbeli
5.2.7. 10961-12 Kertészeti alapismeretek írásbeli
5.2.8. 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek írásbeli
5.2.9. 11025-12 Kertészeti termesztés gyakorlati
5.2.10. 11024-12 Kerti munkák gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
J.) A vizsgafeladat megnevezése:
Felismerési feladat
Kerti munkák
A vizsgafeladat ismertetése:
Gyümölcstermő növények, növényi részek, szőlő növényi részek, zöldségnövények, növényi részek, magok,
palánták felismerése (30 db) 30 perc alatt, értékelési súlyaránya 10%.
Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés, magvetés, ültetés, ültető gödör kiásása, ápolási munkák,
betakarítás) 30 perc alatt, értékelési súlyaránya 10%.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
K.) A vizsgafeladat megnevezése:
Kertészeti termesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
A teljesítmény mérésére is alkalmas műveletek elvégzése gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztésből, gépek
működtetése és karbantartása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése:
Kertészeti és munkavállalói ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A Kertészeti alapismeretek és a Kertészeti munkavállalói ismeretek modul tananyagából összeállított feladatlap
megoldása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B.) A vizsgafeladat megnevezése:
Kertészeti termesztés, vállalkozás, kereskedelem
A vizsgafeladat ismertetése:
A Vállalkozási, kereskedelmi alapok valamint a Kertészeti termesztés modul tananyagából összeállított
feladatlap megoldása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Kertészeti termesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a Kertészeti termesztés modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok: –
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kertészeti kéziszerszámok
6.3. Erőgépek
6.4. Szállítóeszközök
6.5. Mérlegek, egyéb mérőeszközök
6.6. Területmérés eszközei
6.7. Meteorológiai eszközök
6.8. Termesztőberendezések
6.9. Növényszaporítás eszközei, gépei
6.10. Ültetés eszközei, gépei
6.11. Talajművelés eszközei, gépei
6.12. Tápanyagutánpótlás eszközei, gépei
6.13. Permetezőgépek
6.14. Öntözés eszközei, berendezései
6.15. Betakarítás eszközei, gépei
6.16. Tárolók
6.17. Elsősegélynyújtó felszerelések
6.18. Egyéni védőfelszerelés
6.19. Munkabiztonsági berendezések
6.20. Környezetvédelmi berendezések
6.21. Számítógépek
6.22. Személyes felszerelés: metszőolló, szemző- és oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál
7. EGYEBEK

Mezőgazdasági szakmák: Kertész tanfolyam

Kertész tanfolyam

A Kertész vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.