Szerszámkészítő vizsga menete, és egyéb információk

Szerszámkészítő vizsga

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem szóbeli
5.2.4. 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati
5.2.5. 10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések gyakorlati
5.2.6. 10192-12 Szerszám- és készülékgyártás gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 10193-12 Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása gyakorlati, szóbeli
5.2.9.. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kézi és gépi forgácsolás útján alkatrész készítése, CNC program írása és az írt program alapján a munkadarab legyártása, szerszám/ készülék próbája, hibák okainak feltárása
A vizsgafeladat ismertetése: Kapott rajz- és műveletterv alapján szerszámalkatrész készítése kézi és gépi
forgácsolással, kapott rajz alapján az adott alkatrész legyártásához szükséges CNC program megírása és az alkatrész elkészítése, a képzőhely által biztosított szerszám/ készülék bevizsgálása, minősítése
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szerszámkészítő feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a Szerszámés
készülékgyártás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák Felnőttképzés
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szerszámkészítő feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a Gépészeti
munkabiztonság és környezetvédelem megnevezésű és a Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása megnevezésű szakmai követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. A SZERSZÁMKÉSZÍTŐ TANFOLYAM ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉKE
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kézi szerszámok
6.3. Mérő és ellenőrző eszközök, berendezések
6.4. Megmunkálógépek:
6.4.1. Hagyományos forgácsoló szerszámgépek
6.4.2. CNC megmunkálógépek
6.4.3. Szikraforgácsoló gépek
6.4.4. Gépi forgácsoló szerszámok
6.4.5. Készülékek
6.5. Egyéb felszerelések, berendezések, eszközök:
6.5.1. Excenterprés
6.5.2. Hidraulikus prés
6.5.3. Fröccsöntőgép
6.5.4. Kompresszor
6.5.5. Felrakóhegesztésre alkalmas hegesztőberendezés
6.5.6. Hőkezelő kemence
6.5.7. Hűtőolaj tartály
6.5.8. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.5.9. Szoftverek
6.5.10. Nyomtató
6.5.11. Számítógép
6.5.12. Műszaki dokumentációk

Szerszámkészítő tanfolyam

Gépészeti szakmák: Szerszámkészítő tanfolyam

A Szerszámkészítő vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.