A munkavédelmi technikus munkaterületének leírása

Munkavédelmi technikus és annak képviseltetési szegmensei:

A munkavédelmi technikus munkáltatói szervezeteknél a munkavédelmi törvényben meghatározottak szerint szakszerűen ellátja a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat:

  • közreműködik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítására szolgáló, a munkáltató munkavédelmi rendszerének meghatározásában, kialakításában, működtetésében, a vonatkozó jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok ismeretének felhasználásával,
  • a munkavédelmi technikus segíti a munkáltatót a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeire vonatkozó előírások megvalósításában, illetve betartatásában,
  • szakmai támogatást nyújt a munkáltatónak a munkavédelmi eljárási kötelezettségeinek megvalósításában, munkafolyamatra, technológiára, anyagokra és munkakörnyezetre vonatkozó munkabiztonsági előírások meghatározásában, megkövetelésében és megtartatásában,
  • a munkavédelmi technikus elkészíti a munkavédelmi oktatási tematikát, közreműködik, illetve szükség szerint megtartja a munkavállalók oktatását az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása, illetve szinten tartása céljából,
  • részt vesz a munkabalesetek bejelentésével, kivizsgálásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásában, illetve végzi azokat,
  • a munkavédelmi technikus közreműködik a munkavédelmi törvényben és a külön jogszabályokban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok teljesítésében, a mentési terv készítésében, a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozásában, a kockázatértékelés elvégzésében.

Munkavédelmi technikus tanfolyam

A bejegyzés kategóriája: Nincs kategorizálva
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.