Elektronikai gyártósori műszerész vizsga menete, és egyéb információk

Elektronikai gyártósori műszerész vizsga

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. azonosító száma megnevezése megnevezése
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10007-12 Informatikai és műszaki alapok írásbeli
5.2.4. 10320-12 Elektronikai berendezések gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Áramköri installáció
A vizsgafeladat ismertetése:
Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával.
Kész NYÁK-lemezbe alkatrészek szakszerű beültetése, beforrasztása.
Mechanikai alkatrészek, kivezetések és csatlakozók bekötése, huzalozás.
Kész áramkör beüzemelése és beállítása és bemérése.
A feladattal összefüggő mechanikai és villamos mérések elvégzése, dokumentálása.
A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Dokumentáció
A vizsgafeladat ismertetése: Rajz, műszaki dokumentáció olvasás, értelmezés, készítés
A vizsgafeladat időtartama: 45perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Nyomtató
6.4. Szimulációs szoftverek
6.5. Fémipari kéziszerszámok, eszközök
6.6. Villamosipari kéziszerszámok, eszközök
6.7. Kézi kisgépek
6.8. Telepített gépek
6.9. Villamosipari mérőműszerek és diagnosztikai eszközök

7. EGYEBEK
Az Elektronikai műszerész szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:
32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott 31 522 05 1000 00 00 Elektronikai műszerész
1/2010. (II. 5.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész
21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész

Beszámíthatóság:
A korábbi szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak alapján sikeresen teljesített modulok az alábbiak alapján beszámíthatóak:
Régi modul száma Régi modul megnevezése Új modul száma Új modul megnevezése
0900-11 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 10007-12 Informatikai és műszaki alapok
1410-11 Elektronikai berendezések gyártása, szerelése 10320-12 Elektronikai berendezések

Elektronikai gyártósori műszerész tanfolyam

Elektrotechnikai-elektronikai szakmák: Elektronikai gyártósori műszerész

Elektronikai gyártósori műszerész tanfolyam

 

A Elektronikai gyártósori műszerész vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.