Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő tanfolyam

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 125. sorszámú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 07
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 40-60

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: –
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

Jelentkezzen most!

 

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

 

2.2. Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő vagy középfokú erősáramú végzettség és a 7. Egyebek
fejezetben foglaltak
2.3. Előírt gyakorlat: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7343 Elektromoshálózat-szerelő, -javító Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Üzemzavar megelőzési, javítási, és karbantartási
feladatok végzése kisfeszültségű szabadvezeték hálózaton, a hálózat kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága
érdekében
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

  • feszültség alatt kisfeszültségű elosztói berendezésekben készüléket cserélni (pl. áramváltó, biztosító aljzat, gyűjtősín, mágneskapcsoló, sorkapocs)
  • feszültség alatt elosztó biztosító szekrényt létesíteni, cserélni
  • feszültség alatt szigetelőcserét végezni
  • feszültség alatt vezeték beszabályozást végezni
  • feszültség alatt tartószerkezetet cserélni
  • munkája során betartani a FAM munkavégzés szabályait
  • munkája során betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat
  • gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
  • betartani a hibavédelmi (érintésvédelmi) szabályokat
  • baleset esetén az előírások szerint eljárni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 522 04 Villanyszerelő szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
4.3. 11277-12 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelés

 

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő vizsga menete, és egyéb információk
Elektrotechnikai-elektronikai szakmák: Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő tanfolyam
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezzen a Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Új szakma! Új esély!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

Kategória: Felnőttképzés, Fülöp Henrik, Hírek, ioszia | A közvetlen link.