Villanyszerelő tanfolyam

Villanyszerelő tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 243. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 óra

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnikaelektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Villanyszerelő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8136 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Épületvillany-szerelő
3.1.3. Épületvilágítás-szerelő
3.1.4. Karbantartó villanyszerelő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni
– adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni
– LAN és WAN hálózatokat használni
– terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni
– fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni
– villamos és mechanikai kötéseket készíteni
– kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél
– csatlakozó vezetéket létesíteni
– fogyasztásmérő helyet kialakítani
– lakás és épület elosztó berendezést szerelni
– erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni
– épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani
– világítási berendezést szerelni
– szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint
– kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni
– víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni
– külső villámhárító berendezést szerelni
– belső villámvédelmet kialakítani
– üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni
– ipari energia elosztó hálózatot szerelni
– ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni
– kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni
– vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíten
– fotovoltaikus berendezést szerelni
– ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani
– egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 35 522 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 35 522 03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 35 522 04 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 35 522 06 Kisfeszültségű kábelszerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 35 522 07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.8. 35 522 08 Középfeszültségű FAM szerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.9. 35 522 10 Szakszolgálati FAM szerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.10. 35 522 11 Villamos alállomás kezelő szakképesítés-ráépülés
3.3.11. 35 522 12 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető szakképesítés-ráépülés
3.3.12. 35 522 13 Villamos gép és -készülék üzemeltető szakképesítés-ráépülés
3.3.13. 35 522 14 Villamos hálózat kezelő szakképesítés-ráépülés
3.3.14. 35 522 15 Villamos távvezeték építő, üzemeltető szakképesítés-ráépülés
3.3.15. 35 522 16 Villámvédelmi felülvizsgáló szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10007-12 Informatikai és műszaki alapok
4.4. 10023-12 Épületvillamossági szerelés
4.5. 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Villanyszerelő vizsga menete, és egyéb információk
Elektrotechnikai-elektronikai szakmák: Villanyszerelő tanfolyam
Villanyszerelő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Villanyszerelő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

A bejegyzés kategóriája: Duális Szak- és Felnőttképzés, Elektrotechnikai-elektronikai szakmák, Felnőttképzés, Fülöp Henrik, Hírek, ioszia, Kultúra, Oktatási hírek, Szabadidő, Tudomány, Üzleti hírek, Válassz egy szakmát és találd meg a hivatásod!, Villanyszerelő tanfolyam
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.