Virágkötő vizsgakövetelmények

Virágkötő és virágkereskedő vizsga:

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 11074-12 Növényismeret és – kezelés gyakorlati
5.2.7. 11075-12 Virágkötészet gyakorlati
5.2.8. 11077-12 Virágeladás alapjai szóbeli
5.2.9. 11076-12 Virágkereskedelem írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása
legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
V.) A vizsgafeladat megnevezése: A virágkötő feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Virágkötészet: Egy virágcsokor és egy egyéb virágdísz (tűzött virágdísz, koszorú, alkalmi virágdísz stb.)
készítése. (60 perc, 20%)
Virág-előkészítés: Vágott virágok, cserepes növények, virágkötészeti anyagok kezelése, előkészítése virágkötészeti felhasználásra és értékesítésre. (30 perc 10%)
Növényismeret: A növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal (30 db, 30 perc, 10%).
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
W.) A vizsgafeladat megnevezése: A virágbolti eladó feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Virágüzleti adminisztráció: A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése. Virágüzleti adminisztráció elvégzése. (60 perc 10%)
Növényismeret: A növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal (30 db, 30 perc, 10%).
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Virágkereskedelem
A vizsgafeladat ismertetése:
Vállalkozások indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése.
A piackutatás módszerei és a marketing tevékenység eszközei.
Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Virágkötészet, növényismeret és virágbolti eladás
A vizsgafeladat ismertetése:
Az egyes virágdíszek jellemzése, típusai, készítési technikái. A virágkötészet törvényszerűségeinek ismertetése.
Az egyes dísznövénycsoportok jellemzése, felhasználása a virágkötészetben.
Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai,
szabályai.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgatételeket úgy kell összeállítani, hogy a feladatok a megadott idő alatt elvégezhetők legyenek,
és ezek szakszerű elvégzése ezt az időtartamot ki is töltse.
A virágkötészet gyakorlati vizsgára a vizsgázó köteles a kéziszerszámokat (virágkötő kés, papírvágó olló,
metszőolló, ragasztópisztoly, csípőfogó) magával hozni.
A virágüzleti adminisztráció gyakorlati vizsgán és az írásbeli vizsgatevékenységen használható segédeszköz:
számológép.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Vázák, virágtálak, virágkosarak, egyéb virágtartók
6.3. Csomagolóanyagok
6.4. Szalagok, zsinórok, fonalak
6.5. Egyéb díszítő kellékek
6.6. Selyem és száraz virágok
6.7. Növényi eredetű segédanyagok
6.8. Gyertyák, mécsesek
6.9. Vágott drótok, tekercsdrótok, dekorációs drótok
6.10. Koszorúalapok, más tűzőhab és hungarocell alapok
6.11. Rögzítő anyagok (tűzőhab téglák és egyéb formák)
6.12. Kézi szerszámok (kés, papírvágó olló, metszőolló, ragasztópisztoly, csípőfogó, fűrész, kalapács)
6.13. Virágtartósító és – nyílasztó szerek
6.14. Formanyomtatványok, bizonylatok
6.15. Szakmai könyvek, albumok, DVD-k
6.16. Pénztárgép
6.17. Informatikai eszközök
6.18. Személyes felszerelés: virágkötő kés, papírvágó olló, metszőolló, ragasztópisztoly, csípőfogó
7. EGYEBEK

A Virágkötő vizsgakövetelmények bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.