Ács vizsga menete, és egyéb információk

Ács tanfolyam vizsga:

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.7. 10102-12 Hagyományos zsaluzat és állványzata gyakorlati
5.2.8. 10318-12 Rendszerzsaluzatok és állványok írásbeli
5.2.9. 10100-12 Állványzatok írásbeli
5.2.10. 10319-12 Fémszerkezetű állványok gyakorlati
5.2.11. 10099-12 Ácsszerkezetek írásbeli, gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Zsaluzóács feladatok elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: Pillér zsaluzat készítése hagyományos zsaluzattal
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Rendszerzsaluzatok, homlokzati fémállványok szerelése, bontása a kiosztási
rajzok és anyagkigyűjtések alapján
A vizsgafeladat ismertetése: Egyszerű sík födémszerkezet kitűzése, zsaluzása rendszerzsaluzattal, és homlokzati
fémállvány szerelése, bontása
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Ács feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Fedélszerkezet építése
A vizsgafeladat időtartama: 240perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakóépület fedélidom szerkesztése, a fedélszerkezethez szükséges
anyagmennyiség számítása és dokumentálása, és a tervezett munkáról a számla elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Faszerkezetek anyagai, szerkezetei, technológiák és ezek munkavédelmi előírásai
B) Hagyományos és rendszerzsaluzatokra, állványrendszerekre és homlokzati
fémállványokra vonatkozó előírások, utasítások
A vizsgafeladat ismertetése: A) A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. szakmai követelmények
fejezetben megadott témaköröket tartalmazza
B) A zsaluzatok és állványok anyagai, típusok kialakítása, felhasználási területe,
szereléstechnológiai, munkavédelmi utasítása, és a zsalu és állványrajzok,
anyagkigyűjtések, táblázatok értelmezése
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi
sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt
vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében. A gyakorlati vizsgák összes időtartama 420 perc
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Mérő, kitűző, jelölő eszközök
6.3. Faipari kéziszerszámok
6.4. Faipari kézi elektromos kisgépek
6.5. Faipari telepített gépek
6.6. Szintezőeszközök, műszerek
6.7. Betonbedolgozó eszközök, gépek
6.8. Betonfelület csiszoló, javító eszközök
6.9. Zsalu és állványrendszerek szerelő, karbantartó, megmunkáló kéziszerszámok
6.10. Szereléshez szükséges létra, állvány
6.11. Szerelőszerszámok
6.12. Állványkezelő célszerszámok
6.13. Bontószerszámok
6.14. Műszaki dokumentációk, kiadványok, zsalu és állványrajzok
6.15. Számítógép
6.16. Szoftverek
6.17. Nyomtató, irodatechnikai eszközök
6.18. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.19. Anyagmozgató gépek, eszközök
7. EGYEBEK

Az ács tanfolyam megfelelő munkaterület lehet bárki számára, hiszen a nagy kereslet miatt hosszútávú, biztos állást nyújthat a szakma

 

Ács tanfolyam

Építészeti szakmák: Ács tanfolyam

A Ács vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.