Festő, mázoló, tapétázó vizsga menete, és egyéb információk

Festő, mázoló, tapétázó vizsga:

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenységei
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.7. 10104-12 Szobafestő, díszítő munkák szóbeli gyakorlati
5.2.8. 10103-12 Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken gyakorlati
5.2.9. 10105-12 Tapétázási munkák szóbeli gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása
A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének felhordása, díszítése,
tapétázása (festhető tapéta alkalmazása)
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Mázolás készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Előre elkészített felületen a bevonatrendszer utolsó rétegének felhordása
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Időterv és szakmai számítás készítése tervrajz alapján, technológiai sorrend,
színelmélet, szakszerű anyag, és szerszámhasználat, és munkavédelem
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 40 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgán az előkészítésben, a felületképzésben, a díszítésben bármilyen segédeszköz megengedett. A
vizsgázó a gyakorlati vizsgára hozza magával a szükséges eszközöket, szerszámokat
A gyakorlati vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli! Az előkészítés, előkezelés nem a
vizsgaidő része, a vizsgahelyszín függvényében az előkészítés időtartamát a vizsgabizottság határozza meg, és a
vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://munka.hu/ című
weblapon érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek
6.3. Kéziszerszámok
6.4. Díszítő szerszámok
6.5. Festőipari tapétázási gépek
6.6. Segédeszközök
6.7. Mérőeszközök
6.8. Állvány, létra
6.9. Műszaki dokumentáció
6.10. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.11. Szelektív hulladéktárolók, veszélyes anyagtároló
6.12. Megfelelő anyagtárolás, hulladéktárolás eszközei

Festő, mázoló, tapétázó tanfolyam

Építészeti szakmák: Festő, mázoló, tapétázó tanfolyam

A Festő, mázoló, tapétázó vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.