Bútor- és szőnyegbecsüs vizsga menete, és egyéb információk

Bútor- és szőnyegbecsüs vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése írásbeli
5.2.4. 11391-12 Bútorok, szőnyegek értékbecslése gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 11392-12 A becsüs általános tevékenysége írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Bútorok és szőnyegek meghatározása, értékbecslése, átvétele
A vizsgafeladat ismertetése: Konkrét bútorok és szőnyegek önálló leírása, meghatározása, értékbecslése
katalógusok és egyéb eszközök segítségével (legalább 5 db bútor és 5 db szőnyeg).
Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele,
vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az iparművészet (bútor, szőnyeg) története
A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:
Művészettörténeti korok és főbb stílusjegyeik
A bútortörténeti stílusok, a különböző korokra jellemző bútorfajták
A bútorkészítéshez felhasznált fafajták
A különböző korok bútorkészítési technikái, a bútor felületdíszítési típusai, szakkifejezések
A bútorok készítésével foglalkozó műhelyek, mesterek, jellemző stílusjegye
A bútorok kiegészítése, átalakítása, restaurálása
Az ergonómia szerepe a lakáskultúra változásában
A különböző országokra és korokra jellemző szőnyegfajták (Anatólia, Kaukázus, Irán, Türkmén, Kína, Pakisztán, Afgán, India, Európa)
A szőnyegkészítés anyagai, színezési módok (természetes és mesterségek színezékek és felismerésük)
A szőnyegkészítés eszközei, technikái
Szőnyegekkel, kárpitokkal kapcsolatos szakkifejezések
A szőnyegek készítésével foglalkozó műhelyek, mesterek, jellemző stílusjegyek
A szőnyegek vizsgálatának szempontjai
A szőnyegek értékét befolyásoló tényezők, a szőnyeghibák
Kommunikáció a felvevőhelyen
Biztonsági, vagyonvédelmi előírások
Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. számológép
6.3. fényképmásolatok
6.4. katalógusok
6.5. számítógép
6.6. oktatástechnikai eszközök
6.7. kézi nagyító
6.8. hosszúsági mérőeszköz
6.9. Bútorok, szőnyegek és hamisítványok
7. EGYEBEK

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái: Bútor- és szőnyegbecsüs tanfolyam

Bútor- és szőnyegbecsüs tanfolyam

A Bútor- és szőnyegbecsüs vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.