Ékszerbecsüs vizsga menete, és egyéb információk

Ékszerbecsüs vizsga menete, és egyéb információk

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése írásbeli
5.2.4. 11388-12 Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek értékbecslése gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 11392-12 A becsüs általános tevékenysége írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ékszerek, dísztárgyak és drágakövek meghatározása, értékbecslése, átvétele
A vizsgafeladat ismertetése: Konkrét ékszerek, dísztárgyak és drágakövek önálló leírása, meghatározása,
értékbecslése táblázatok, műszerek, egyéb eszközök segítségével (legalább 5 db ékszer, dísztárgy és 5 db kő: 2
db színes drágakő, vagy szintetikus kő és 1 db utánzat, vagy műtermék és 2 db gyémánt).
Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele,
vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az iparművészet (ékszer, dísztárgy, óra) története, drágakövek, nemesfémek
A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:
Ékszerek, dísztárgyak az egyes művészettörténeti korokban,
Ékszer és dísztárgy típusok jellemzői
Készítési és díszítő technikák
Liturgikus rendeltetésű ötvöstárgyak
Nagy ékszerházak kialakulása
Tömegtermelés a nemesfémiparban
Divatékszerek megjelenése, tulajdonságai
Órák, ékszerórák, óraszerkezetek jellemzői
Általános drágakőtudomány: szakkifejezések, fizikai-kémiai tulajdonságok, csiszolási formák
A gyémánt tulajdonságai, minősítése, összetévesztési lehetőségei
A fontosabb színes drágakövek jellemzői
Szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok tulajdonságai
Drágakő-vizsgálati eszközök, műszerek, módszerek
Nemesfémek fajtái, ötvözetei, jellemzői, ötvözetszámítás
Nemesfém-vizsgálati módszerek
Nemesfémek hitelesítése, a fémjelzés története
Ékszer- és fémjel-hamisítások módszerei, felismerésük lehetőségei
Kommunikáció a felvevőhelyen
Biztonsági, vagyonvédelmi előírások
Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Próbakövek
6.3. nemesfém karctűk (próbatűk)
6.4. próbasavak (14 kt-os, 18 kt-os, salétromsav, platinasav, ezüstsav, királyvíz)
6.5. gumikesztyű
6.6. csiszoló vászon
6.7. nagyítók
6.8. fapálcika
6.9. gyémántteszter
6.10. nappali fény lámpák
6.11. karátkések
6.12. hakák
6.13. Leveridge-gauge
6.14. hitelesített mérleg
6.15. karátmérleg
6.16. grammos mérleg
6.17. összehasonlító kősorozat
6.18. számológép
6.19. fényképmásolatok
6.20. katalógusok
6.21. cérnakesztyű
6.22. munkavédelmi felszerelések
6.23. polariszkópok
6.24. refraktométerek
6.25. drágakő-mikroszkópok
6.26. UV-lámpa
6.27. dikroszkóp
6.28. számítógép
6.29. oktatástechnikai eszközök
6.30. Arany ékszerek, ezüst ékszerek, hamis ékszerek, ezüst dísztárgyak, alpakka dísztárgyak
6.31. Gyémántok, színes drágakövek, szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok
7. EGYEBEK

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái: Ékszerbecsüs tanfolyam

Ékszerbecsüs tanfolyam

A Ékszerbecsüs vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.