Élhetünk ma számítógépes ismeretek nélkül?

Persze, de érdemes-e? Családunkban, munkahelyünkön biztosan vannak, akik használják a számítógépet: e-maileket írnak, leveleznek az interneten. Van számítógépes írástudásuk; másként: digitális írástudásuk, ami egyenlő a műveltség bizonyos szintjével. Nekik könnyebb a technikai ismeretek és az új médiumok közti eligazodás.

A digitális írástudás a digitális infokommunikációs eszközök használatához szükséges kompetenciákat jelenti. A hagyományos írástudáshoz hasonlóan a számítógépes írástudás is egyenlőtlenségeket generálhat, aki eligazodik ebben a világban az jobban boldogul, mint az, aki nehezen vagy egyáltalán nem. A munkavállalók/munkakeresők számítógép-kezelési képessége, felhasználó szintű informatikai tudása: hogyan használják a számítógépet és a programokat. Hogyan rendezik a dokumentumaimat, hogyan küldenek e-mailt, stb. Egyáltalán képesek-e használni a számítógépet? – kérdésre adott válasz meghatározza az egyén munkaerő-piaci és társadalmi boldogulását. Aki lemarad, az negatív elbírálás alá eshet. Nem korszerű a műveltsége.

A számítógépet nem használókat nevezhetjük a digitálisan írástudatlan, „lemaradó” csoportnak, akik a lakosság több mint felét teszik ki. A digitálisan írástudatlanok meghatározó hányada idősebb korú. Ide lehet még sorolni az alacsonyabb keresetűeket, a jövedelem nélkülieket, azaz a tőkeszegénynek nevezhető polgártársainkat. A fiatalok, kifejezetten a 30 éven aluliak és a jobb tőkeellátottságú csoportok tagjai rendszeres internethasználók. Arányuk kismértékben, de fokozatosan nő. A legfrissebb adatok szerint már több mint minden negyedik felnőtt használ internetet, azaz digitálisan írástudónak minősül.

Tehát az egyes társadalmi csoportok tagjai nem egyforma eséllyel férnek hozzá, illetve használják az infokommunikációs eszközöket. A hatékony hozzáférés az ún. kognitív hozzáférés, ami a használathoz szükséges tudás és készségek meglétét jelenti, valamint az „attitüdinális” hozzáférés, ami pedig az egyének pozitív irányultságát mutatja. Mindkettő kell az új ismeret megszerzéséhez.

A digitális eszközök használata egyéni választás (digital choice) kérdése is: valakinek meglehet az összes adottsága – kellő életszínvonal, kulturális tőke, kedvező attitődök és médiafogyasztási szokások –, akkor sem feltétlenül fogja rendszeresen használni a digitális eszközöket.

Ön tudja az űrlapokat használni, ismeri-e a táblázatok készítésének lépéseit, tud-e az interneten információkat, címeket, szakcikkeket keresni? A megszerzett információkkal tud-e felelősen bánni, képes-e azokat megosztani? Számos kérdés, amit a munkaerő-gazdálkodásnál figyelembe kell venni. Vajon Ön képes mindezekre?

Ha nem vagy csak részben, akkor korszerű elméleti tudást szerezhet a TÁMOP 2.1.2. pályázatban megszerezhető számítógépes kompetenciákkal.

A számítógép nyelve alapvetően az angol, amit ebben a programban szintén el lehet sajátítani. Bár ki lehet kerülni a nyelvtudás problémáját, de mindenképpen előnnyel jár az interneten, ha idegen nyelvet is beszél, aki használja.

A bejegyzés kategóriája: digitális eszközök használata, digitális infokommunikáció, digitális írástudás, Egyéb, számítógép-kezelési képesség
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.