Erdészeti szakmunkás vizsga menete, és egyéb információk

Erdészeti szakmunkás vizsga menete, és egyéb információk

Erdészeti szakmunkás (mezőgazdasági szakmák) vizsga:

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. Az erdészeti szakmunkás komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosítvány (T kategória vagy B kategória)
15 óra igazolt rakodógép-kezelői gyakorlat
15 óra igazolt közelítőgép-kezelési gyakorlat
5.2. Az erdészeti szakmunkás modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek gyakorlati, szóbeli
5.2.4. 10980-12 Gallyazás, darabolás gyakorlati , szóbeli
5.2.5. 10981-12 Fakitermelés gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.6. 10982-12 Erdőművelés gyakorlati , szóbeli
5.2.7. 10983-12 Erdészeti és vadászati alapismeretek gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 10984-12 Erő-és munkagépek, faanyagmozgatás gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. Az erdészeti szakmunkás komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek.
A vizsgafeladat ismertetése: Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat,
lágyszárú növényeket. Költségvetés, üzleti terv, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése,
vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.
A vizsgafeladat időtartama: 70 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Motorfűrész- és motoros adapter-kezelés és karbantartás.
A vizsgafeladat ismertetése: Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés munkaműveleteinek végrehajtása,
motorfűrészek és adapterek kezelése és karbantartása
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek.
A vizsgafeladat ismertetése: Fadöntés vágásterületen (gyérítésben vagy véghasználatban), valamint
választékolási és számbavételi ismeretek alkalmazása.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
D.) A vizsgafeladat megnevezése: Erdőművelési ismeretek.
A vizsgafeladat ismertetése: Csemetekerti munkák, maggyűjtési munkák végzése, erdősítés kivitelezése,
ápolások végzése, állománynevelés
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
E.) A vizsgafeladat megnevezése: Erdészeti erő-és munkagéptani ismeretek, faanyagmozgatás.
A vizsgafeladat ismertetése: Erő- és munkagépek karbantartása, közelítés, rakodás, szállítás végrehajtása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
F.) A vizsgafeladat megnevezése: Erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek.
A vizsgafeladat ismertetése: Legfontosabb vadfajok felismerése, vadgazdálkodási létesítmények készítése,
talajminták gyűjtése, közjóléti létesítmények, határjelek karbantartása. A leggyakoribb hasznosítható
melléktermékek felismerése
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A.)A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Fakitermelés műveletei, faanyagismeret, fahibák, választékismeret, fakitermelés
eszközei.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 %
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Erő- és munkagéptani ismeretek, faanyagmozgatás
A vizsgafeladat ismertetése: Erő-és munkagépek felépítése, karbantartása, faanyagmozgatási ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: A gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés műveletei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
D.) A vizsgafeladat megnevezése: Erdőművelési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
E.) A vizsgafeladat megnevezése: Erdészeti és vadászati alapismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
F.) A vizsgafeladat megnevezése: Erő-és munkagéptan, faanyagmozgatás
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok: „A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában”.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Ha a vizsgázó, a gyakorlati vizsgán súlyosan megsérti a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel saját, vagy mások
testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a vizsgázó a gyakorlati vizsgájára
elégtelen osztályzatot kap.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Irodaszerek
6.4. Nyomtató
6.5. A gyakorlatok lebonyolítását szolgáló tanerdő, gyakorló helyszín, amely tartalmaz csemetetermesztésre alkalmas területet
6.6. Az erdőgazdálkodási és a vadgazdálkodási munkákhoz tartozó erőgépek és munkagépek:
vontató, csörlős közelítőgép, erdészeti rakodógép, kérgezőgép, hasítógép, talajművelési és erdőművelési munkagépek
6.7. Motorfűrészek, nyeles tisztítófűrészek, fűkaszák
6.8. Erdészeti növényvédelem gépei, eszközei, tartozékok
6.9. Talajművelés eszközei és gépei
6.10. Maggazdálkodás, csemetenevelés eszközei és gépei
6.11. Erdőfelújítás és ápolás eszközei és gépei
6.12. Fakitermelés eszközei és gépei
6.13. Emelőkosaras munkagép
6.14. Vontatott nyesedékaprító gép
6.15. Mellékhasználat eszközei és gépei
6.16. Anyagmozgatás eszközei és gépei
6.17. Gyűjtőeszközök, kéziszerszámok
6.18. Szárító, aszaló és egyéb feldolgozó eszközök, berendezések
6.19. Vadászfegyverek, töltények
6.20. Vadgazdálkodási berendezések
6.21. Erdővédelem, erdőbecslés berendezései, eszközei
6.22. Telefon, rádió
6.23. Gépjárművek, közlekedési eszközök (autóbusz, teherautó, terepjáró gépkocsi)
6.24. Növényi, állati, gomba, vadnyom preparátumok, fametszetek, gyűjtemények, határozó könyvek
6.25. Géptani anyagok, gépelemek, gépek és gépalkatrészek, valamint ezek szemléltető modelljei, makettjei
6.26. Mikrobuszok (csoportonként 1 db)
6.27. Védőruha
6.28. Védőeszközök, egyéni védőfelszerelések
6.29. Elsősegélynyújtó berendezések
6.30. Oktatástechnikai eszközök
7. EGYEBEK

Mezőgazdasági szakmák: Erdészeti szakmunkás tanfolyam

Erdészeti szakmunkás tanfolyam

A Erdészeti szakmunkás vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.