Erőművi kazángépész vizsga menete, és egyéb információk

Erőművi kazángépész vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyamok eredményes teljesítését igazoló, a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyakat tartalmazó bizonyítvány, amely egyenértékű a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes letételével.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei írásbeli
5.2.4. 11100-12 Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása írásbeli, gyakorlat
5.2.5. 11101-12 Erőművi kazán üzemeltetése írásbeli, gyakorlat
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi kazán üzemeltetése
A vizsgafeladat ismertetése:
Erőművi kazán üzemeltetési feltételeinek beállítása, az indítási és leállítási állapotok meghatározása. Víz-gőz
útvonalak kijelölése, paraméterek meghatározása, ellenőrzése. Tüzelőanyag ellátás biztosítása. A szükséges
segédberendezések darabszámának és üzemállapotának beállítása.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi kazán üzemeltetése
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:
Hőenergetika alapjai
Víz-gőz állapotjelzők
Víz- gőztermelés elmélete
Villamos energetikai alapismeretek
Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika
Kazán biztonsági és tűzvédelmi ismeretek
Kazán felépítése, szerkezete
Kazán kiszolgáló és segédberendezések
Kazánüzemeltetés, indulási és leállási állapot
Kazán hatásfok, kazán veszteségek
Kezelőszemélyzet feladatai kazánüzemeltetés esetén
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Gőzkazán és segédberendezései
6.3. Kézi szerszámok
6.4. Egyéni munkavédelmi felszerelés
6.5. Elemes vagy akkumulátoros lámpák
7. EGYEBEK

Gépészeti szakmák: Erőművi kazángépész tanfolyam

Erőművi kazángépész tanfolyam

A Erőművi kazángépész vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.