Erőművi gőzturbina gépész vizsga menete, és egyéb információk

Erőművi gőzturbina gépész vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei írásbeli
5.2.4. 11445-12 Erőművi gőzturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása írásbeli, gyakorlat
5.2.5. 11102-12 Gőzturbina karbantartása, üzemzavar-elhárítás írásbeli, gyakorlat
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gőzturbina üzemeltetése
A vizsgafeladat ismertetése:
Erőművi gőzturbina indításnak előkészítése, helyszíni ellenőrzés lépései, szükséges segédrendszerek indítási
sorrendje, indításhoz szükséges alap üzemi paraméterek. Főgőz és újrahevített gőzrendszer és megkerülő
rendszerek biztosítása, védelmi és vezérlőrendszer működőképességének ellenőrzése, gőzturbina indítása.
Gépegység felfuttatása, kapcsolása a villamos hálózatra, felterhelés, üzemi paraméterek biztosítása.
Berendezések, segédrendszerek üzemi állapota. Kondenzátor, hűtővíz rendszer. Turbina paraméterei. Kenőolaj,
hűtővíz, kondenzvíz szerepe. Üzembiztonság Rendellenes üzemmenetek felismerése, jellemző gőzturbinavédelmek,
gőzturbina gépész feladatai üzemzavaros esetekben. Gőzturbina karbantartási feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gőzturbina üzemeltetése
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:
Hőenergetika alapjai
Villamos energetikai alapismeretek
Gőzturbinák felépítése és működése, turbinalapátok típusai, sebességi háromszögek
Gőzturbina üzemeltetés, indítás fel/leterhelés, leállítás, üzemzavarok kezelése
Gőzturbina hatásfokok, veszteségek, üzemeltetési paraméterek, teendők a gép hatásfokának
helyreállítására
Gőzturbina kezelők feladatai
Gőzturbinás gyűjtősínes, kogenerációs és kombinált ciklusú erőművek
Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika
Vegyészeti ismeretek, kenőolajok típusai
Erőművi biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Gőzturbina és segédberendezései
6.3. Kézi szerszámok
6.4. Egyéni munkavédelmi felszerelés
6.5. Elemes vagy akkumulátoros lámpák
7. EGYEBEK

Gépészeti szakmák: Erőművi gőzturbina gépész tanfolyam

Erőművi gőzturbina gépész tanfolyam

A Erőművi gőzturbina gépész vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.