Gázturbina gépész vizsga menete és egyéb információk

Gázturbina gépész vizsga menete és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei írásbeli
5.2.4. 11239-12 Erőművi gázturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása írásbeli, gyakorlat
5.2.5. 11240-12 Erőművi gázturbina hibaelhárítása, karbantartása írásbeli, gyakorlat
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gázturbina üzemeltetése
A vizsgafeladat ismertetése:
Erőművi gázturbina indításnak előkészítése, helyszíni ellenőrzés lépései, szükséges segédrendszerek indítási
sorrendje, indításhoz szükséges alap üzemi paraméterek. Tüzelőanyag rendszer biztosítása, vezérlőrendszer
működőképességének ellenőrzése, gázturbina indítása. Gépegység felfuttatása, kapcsolása a villamos hálózatra,
felterhelés, üzemi paraméterek biztosítása. Rendellenes üzemmenetek felismerése, jellemző gázturbinavédelmek,
gázturbina gépész feladatai üzemzavaros esetekben. Gázturbina karbantartási feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gázturbina üzemeltetése
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:
Hőenergetika alapjai
Villamos energetikai alapismeretek
Égéselméleti ismeretek
Gázturbinák felépítése és működése, kompresszorok, égőkamrák, turbinalapátok típusai
Gázturbina üzemeltetés, indítás fel/leterhelés, leállítás, üzemzavarok kezelése
Gázturbina hatásfokok, veszteségek, üzemeltetési paraméterek, teendők a gép hatásfokának
helyreállítására
Gázturbina kezelők feladatai
Gázturbinás kogenerációs és kombinált ciklusú erőművek
Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika
Vegyészeti ismeretek, kenőolajok típusai
Erőművi biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A gyakorlati vizsga
igazodjon a villamosenergia rendszer irányító által megadott blokk menetrendhez.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Gázturbina és segédberendezései
6.3. Kézi szerszámok
6.4. Egyéni munkavédelmi felszerelés
6.5. Elemes vagy akkumulátoros lámpák
7. EGYEBEK

Gépészeti szakmák: Gázturbina gépész tanfolyam
Gázturbina gépész tanfolyam

A Gázturbina gépész vizsga menete és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.