Hanglemez-bemutató vizsga menete és egyéb információk

Hanglemez-bemutató vizsga menete és egyéb információk

4. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
A vizsga megkezdésének feltétele a témában 15 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat készítése és
beadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10624-12 Színpadi (pódiumi) munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatai szóbeli
5.2.4. 10625-12 A hanglemez-bemutató tevékenysége szóbeli, gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A zenei anyag bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex zenei műsor bemutatása élőben, amelyet előzetesen állít össze a vizsgázó.
Az előre összeállított anyagnak 5 zenei blokkon (1 blokk maximum 15 perc lehet) belül 6-6 zeneszámot kell
tartalmaznia, melyből a vizsgabizottság 1 blokkot választ bemutatásra.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai elméleti alapismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatételsor az alábbi témaköröket kell, hogy tartalmazza: zeneelméleti
és szakmatörténeti ismeretek, hangtechnikai- és műszaki ismeretek, jogi és gazdasági ismeretek, munka-,
baleset- és tűzvédelem
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 50%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szakdolgozat ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése: Az előzetesen elkészített, egy popzenei irányzatot vagy egy neves előadót/együttest
bemutató szakdolgozat bemutatása a megadott szempontsor alapján
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 50%
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A vizsgán az eszközjegyzékben felsorolt felszerelések használata biztosított kell legyen a vizsgaszervező által. A
vizsgázónak a vizsgán fejhallgatót és mikrofont magának szükséges biztosítania.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Hangtechnikai eszközök (mikrofon, erőstő, hangfalak)
6.3. DJ-pult és mixer, CD-, bakelitlemez és hanglejátszó berendezés
6.4. Világítástechnikai eszközök
7. EGYEBEK

Egyéb szolgáltatások szakmái: Hanglemez-bemutató tanfolyam
Hanglemez-bemutató tanfolyam

A Hanglemez-bemutató vizsga menete és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.