Gépi forgácsoló vizsga menete, és egyéb információk

Gépi forgácsoló vizsga

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem gyakorlati, szóbeli
5.2.4. 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati
5.2.5. 10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések gyakorlati
5.2.6. 10174-12 Esztergályos feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10176-12 Marós feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.8. 10175-12 Köszörűs feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Összetett geometriájú alkatrész megmunkálása hagyományos gépi forgácsolási eljárásokkal
A vizsgafeladat ismertetése: Előgyártmány anyagvizsgálata, megmunkálási sorrend lépéseinek meghatározása az
alkatrész műszaki rajza alapján, műveletterv készítés, esztergálási, marási és köszörülési műveletek előkészítése,
elvégzése hagyományos gépeken, kötések kivitelezése, műveletközi méretellenőrzések, dokumentálás, a feladathoz kapcsolódó elsősegélynyújtás, újraélesztés.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Forgácsolási ismeretek és CNC alapismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A gépi forgácsolás technológiái, szerszámai, gépei, eszközei, forgácsolható anyagok, forgácsolási paraméterek számítása, műszaki rajz értelmezése, alkatrészrajz alapján felfogási terv készítése, adott geometriához egyszerű CNC program készítése.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A gépi forgácsolás technológiái és anyagismerete
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból
húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4.. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10174-12 Esztergályos feladatok, 10176-12 Marós feladatok, 10175-12 Köszörűs feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Daraboló gépek, esztergagépek, marógépek, fúrógépek
6.3. Köszörűgépek és finomfelület megmunkáló gépek
6.4. Fúró-maróművek
6.5. Speciális megmunkáló gépek, célgépek
6.6. Számítógép vezérlésű forgácsoló gépek
6.7. Befogó-, menesztő készülékek
6.8. Speciális profil megmunkáló készülékek
6.9. Daraboló szerszámok
6.10. Esztergakések
6.11. Lefejtő marók
6.12. Fogazó szerszámok
6.13. Fúrók, dörzsárak
6.14. Menetfúrók, menetmetszők
6.15. Palást-, homlok-, tárcsamarók
6.16. Köszörűkorongok
6.17. Kisgépek
6.18. Kézi szerszámok (pl. sorjázó szerszámok, szerelőeszközök)
6.19. Mérő eszközök
6.20. Idomszerek (kaliberek)
6.21. Digitális mérőeszközök
6.22. Jelölő eszközök
6.23. Hűtő-, kenőanyagok
6.24. Általános és egyéni védőfelszerelések

 

Gépi forgácsoló tanfolyam

Gépészeti szakmák: Gépi forgácsoló tanfolyam

A Gépi forgácsoló vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.