Tisztítás-technológiai szakmunkás vizsga menete, és egyéb információk

Tisztítá-technológiai szakmunkás vizsga

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A tisztítás-technológiai szakmunkás modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11258-12 Tisztítás-technológiai tevékenységek gyakorlati
5.2.4. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.5. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.6. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A tisztítás-technológiai szakmunkás komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai tevékenységek bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Tisztítás, mechanikus és vegyi szennyeződéseknek és felületnek megfelelő
technológiával, a szükséges gépek üzemeltetésével és megfelelő kezelőszerek alkalmazásával. A technológia
gyakorlati megvalósításának szintjei, törvényszerűségei
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi
témaköröket tartalmazzák: A tisztítás-technológiák gyakorlati megvalósításának szintjei, törvényszerűségei.
Szakmai piktogramok. Felületek, anyag, eszközfelhasználás és időráfordítások számolása
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Egyszerű porszívó, portalanító tartozékokkal
6.3. Hengerkefés szőnyegporszívó
6.4. Hengerkefés kárpit porszívó
6.5. Por- és vízszívó gép
6.6. Szóró-szívógép
6.7. Háti hulladékszívó gép
6.8. Kisnyomású habosító berendezés
6.9. Kisnyomású gőzfejlesztő berendezés
6.10. Nagynyomású víz (hideg vagy meleg)- és gőzfázisú gép, valamint tartozékai
6.11. Egytárcsás súrológép és tartozékai
6.12. Száraz hengerkefés bedolgozó gép
6.13. Nedves hengerkefés súroló gép
6.14. Gyalogkíséretű súroló automata
6.15. Szőnyegtisztító automata
6.16. Kézi polírozógép és tartozékai
6.17. Mechanikus seprőgép
6.18. Vezetőüléses seprő-szívógép vagy vezetőüléses seprő-súrológép, vagy vezetőüléses súrológép
6.19. Kézi eszközök (Száraz és impregnált rendszer, egyvödrös-, kétvödrös, kádas rendszer, ablaktisztító eszközök)
6.20. Kiegészítő anyagok (Szín kódolt kendők, szivacsok, pad-ek, kefék, adagoló eszközök, kellősítő eszközök, felszívó anyagok, gyűjtőzsákok)
6.21. Kezelőszerek (Savas, semleges, lúgos, oldószeres, oxidálószeres, biológiai)
6.22. Burkolatok (Kemény, rugalmas, textil)
6.23. Szennyeződés (Mechanikus, vegyi)
6.24. Mérő és számoló eszközök

Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam

Egyéb szolgáltatások szakmái: Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam

Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam

A Tisztítás-technológiai szakmunkás vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.