Hamarosan induló kedvezményes tanfolyam – Szakács tanfolyam

Szakács tanfolyam

 

Hamarosan induló kedvezményes Szakács tanfolyam.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletekért, kérem érdeklődjön Csala Nikolett oktatásszervező kollégánknál.

Csala Nikolett
Telefonszám:
0630/636-6934
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – “IOSZIA” – For the people.
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és

vizsgakövetelményeiről

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Szakács

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátásturisztika

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakács tanfolyam duális szak- és felnőttképzés keretében

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás

esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a

9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első

szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2. 5134 Szakács Diétás szakács

3.1.3. Étkezdei szakács

3.1.4. Grill szakács

3.1.5. Gyermekélelmezési szakács

3.1.6. Hajószakács

3.1.7. Hidegkonyhai szakács

3.1.8. Közétkeztetési szakács

3.1.9. Melegkonyhai szakács

3.1.10. Pizzakészítő szakács

3.1.11. Segédszakács

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szakács feladata:

a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a

vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő

minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátóipari

egységekben, háztartásokban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– étlapot, menüt, napi ajánlatot, étrendet összeállítani

– az ételekhez a nyersanyagok fajtáját, mennyiségét meghatározni

– felmérni a meglévő készletek mennyiségét

– rendelést összeállítani, árut rendelni, átvenni

– előkészíteni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket

– nyersanyagokat előkészíteni

– különféle ételeket készíteni

– az elkészített ételeket melegen tartani, tálalni, díszíteni

– különleges ételkészítési technikákat alkalmazni

– a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani

– nagykonyhai berendezéseket üzemeltetni

– technológiai műveletek idegen nyelvű leírásait megérteni, felhasználni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

3.3.3. 21 811 01 Konyhai kisegítő részszakképesítés

3.3.4. 35 811 02 Vendéglátó üzletvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése

4.3. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem

4.4. 10045-12 Gazdálkodás

4.5. 10046-12 Szakmai idegen nyelv

4.6. 10048-12 Ételkészítés alapjai

4.7. 10049-12 Konyhai kisegítés

4.8. 10075-12 Ételkészítés

4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I.

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.

4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes

letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem szóbeli, gyakorlati

5.2.4. 10045-12 Gazdálkodás írásbeli, gyakorlati

5.2.5. 10046-12 Szakmai idegen nyelv írásbeli, gyakorlati

5.2.6. 10048-12 Ételkészítés alapjai szóbeli, gyakorlati

5.2.7. 10049-12 Konyhai kisegítés szóbeli, gyakorlati

5.2.8. 10075-12 Ételkészítés szóbeli, gyakorlati

5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli

5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt

feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítési alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vételezési jegy alapján leves, köret, főzelék, saláta ételcsoportokból kétféle étel

elkészítése és tálalása minimum három adagban

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 57 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítés

A vizsgafeladat ismertetése: A vételezési jegy alapján két étel elkészítése (meleg előétel vagy főétel és befejező

fogás, lehetőség szerint korszerű konyhatechnológia alkalmazásával), és tálalása minimum három adagban

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 43 %

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Termeléssel összefüggő dokumentációs feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli vizsgatevékenység egy feladatsora a következőkben felsorolt

témakörök mindegyikét tartalmazza. Étlaptervezés, étrend összeállítás, készletmegállapítás, rendelés összeállítás,

áruátvétel és tárolás dokumentálása, anyaghányad meghatározás, vételezés, árképzés, HACCP dokumentáció

kitöltése, ellenőrzése, receptfordítás magyar nyelvről idegen nyelvre illetve idegen nyelvről magyar nyelvre

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre

vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv

http://www.munka.hu/című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgáján az Ételkészítés alapfeladatok gyakorlati vizsgatevékenység és az

Ételkészítés gyakorlati vizsgatevékenység párhuzamosan végezhetők.

A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgájának A) és B) feladata egyben egy a háromfogásos menüsort kell,

hogy kiadjon. A tételsornak le kell fednie a Konyhai kisegítő, Ételkészítés alapjai és az Ételkészítés modulok

ételcsoportjait.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6.ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2. Videomagnó

6.3. Tűzhelyek

6.4. Sütők

6.5. Hűtők

6.6. Munkaasztalok

6.7. Mosogatómedencék

6.8. Univerzális konyhagépek

6.9. Szeletelő

6.10. Húsdaráló

6.11. Burgonyakoptató

6.12. Salátacentrifuga

6.13. Kutter

6.14. Gőzpároló

6.15. Sokkoló

6.16. Salamander

6.17. Rostsütő

6.18. Olaj-gyorssütő

6.19. Grill-lap

6.20. Mikrohullámú készülékek

6.21. Kézi turmix

6.22. Számítógép

6.23. Főző-sütő edények

6.24. Serpenyők

6.25. Kézi szerszámok

6.26. Elektronikus kisgépek, munkaeszközök

6.27. Vákuum-csomagoló gép

6.28. Sous-vide gép

6.29. Paco-jet gép

6.30. Aszaló készülék

6.31. Házi füstölő készülék

7. EGYEBEK

7.1. A modulzáró vizsga alól felmentést adható a következő esetekben:

6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek modul teljesítése esetén a 10045-12 Gazdálkodás modul

modulzáró vizsgájának teljesítése alól.

6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai modul teljesítése esetén a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem

modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.

6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció modul teljesítése esetén a 10046-12 Szakmai idegen nyelv modul

modulzáró vizsgájának teljesítése alól.

6280-11 Ételkészítés I. modul teljesítése esetén a 10049-12 Konyhai kisegítés és 10048-12 Ételkészítés alapjai

modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.

6281-11 Ételkészítés II. modul teljesítése esetén a 10075-12 Ételkészítés modul modulzáró vizsgájának

teljesítése alól.

Vendéglátási-turisztikai szakmák: Szakács tanfolyam

Szakács tanfolyam

Kategória: Felnőttképzés, Fülöp Henrik, Hírek, ioszia | A közvetlen link.