Hamarosan induló kedvezményes tanfolyam – Vendéglátó eladó tanfolyam

Vendéglátó eladó tanfolyam

 

Hamarosan induló kedvezményes Vendéglátó eladó tanfolyam.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletekért, kérem érdeklődjön Csala Nikolett oktatásszervező kollégánknál.

Csala Nikolett
Telefonszám: 0630/636-6934
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – “IOSZIA” – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 235. sorszámú Vendéglátó eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 05
1.2. Szakképesítés megnevezése: Vendéglátó eladó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátásturisztika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a
9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első
szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5133 Pultos Mixer
3.1.3. Italmérő
3.1.4. Csapos
3.1.5. 9235 Gyorséttermi eladó Hidegbüfé-eladó
3.1.6. Gyorsétel készítő és eladó
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A vendéglátó eladó feladata:

A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyors-étkezőhelyek, hidegbüfék,
büfék, falatozók szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket,
salátákat készít és értékesít helyben és elvitelre.
Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc és pultrendszereket rendez,
kávét és teát főz, alkoholmentes és alkoholos italokat készít. Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező
műveleteit végzi, pultkiszolgálást és felszolgálást végez.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– felmérni az üzletben megjelenő keresletet és kínálatot, figyelemmel kísérni az árukészletet
– összeállítani az üzlet választékát
– anyaghányadot, kalkulációt, árlapot készíteni, kiszámítani az ételek tápanyag- és energiatartalmát
– reggeli és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készíteni, adagolni,
tálalni helyben fogyasztásra vagy elvitelre
– szakszerűen kezelni a sütő-főző berendezéseket és az értékesítés gépeit
– betartani a higiéniai előírásokat, az élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, tűzrendészeti, és
környezetvédelmi szabályokat a termelő és értékesítő munkája alatt
– büfé és gyorséttermi, valamint cukrászdai, kávéházi pultkiszolgálást és felszolgálást végezni
– nyugtát, számlát készíteni, fizettetni
– elszámolni a napi bevétellel, standolni
– beüzemelni, és üzemen kívül helyezni a gépeket
– elvégezni az üzlet nyitási, és zárási teendőit
– cukrászati készítmények befejező műveleteit végezni, feltölteni a hűtővitrineket
– fagylaltot fagyasztani, feltölteni a fagyi pultot, vezetni a nyilvántartásait
– betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat
– idegen nyelven kommunikálni a munkatársaival és a vendégekkel
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 811 02 Gyorséttermi- és ételeladó részszakképesítés
3.3.4. 35 811 02 Vendéglátó üzletvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem
4.4. 10045-12 Gazdálkodás
4.5. 10046-12 Szakmai idegen nyelv
4.6. 10056-12 Gyorsétkeztetés, ételeladás
4.7. 10057-12 Vendéglátó eladói értékesítés
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Vendéglátó eladó vizsga:

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem szóbeli
5.2.4. 10045-12 Gazdálkodás írásbeli
5.2.5. 10046-12 Szakmai idegen nyelv szóbeli
5.2.6. 10056-12 Gyorsétkeztetés, ételeladás gyakorlati
5.2.7. 10057-12 Vendéglátó eladói értékesítés gyakorlati
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Termelő és értékesítő feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése: Két vendég részére 2-2 féle gyorséttermi, hidegkonyhai, reggeli, uzsonna étel, és
reggeli, vagy uzsonna ital készítése. Az elkészített ételek adagolása, tálalása. A vizsgázó a vendégeket köszönti,
ismerteti a kiszolgálásra vagy felszolgálásra, kerülő ételek, italok neveit, jellemzőit, Az italokat a pultban
elkészíti. Az étkezés befejezésekor elkészíti a gépi nyugtát, és „fizetteti” a vendéget. Az üzletben található
gépeket, sütő-főző berendezéseket üzembe, illetve üzemen kívül helyezi
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Termelő és értékesítő feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy cukrászati készítmény, (pohárkrém, fagylaltkülönlegesség) összeállítása. Hozzá
egy kávé, vagy teakülönlegesség, valamint egy turmix vagy kevert ital készítése, és minkét termék felszolgálása.
A vizsgázó az A és a B feladatban készített, ételeket, cukrászkészítményeket, és italokat a tanult idegen nyelven
ismerteti a vendégeknek, és a kiszolgálás ideje alatt idegen nyelven kommunikál
A vizsgafeladat időtartama: 100 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50 %
A vizsgafeladat időtartama: 250 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Vendéglátó eladó feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: Vendéglátó vállalkozások lényege és jellemzői, élelmianyag és italismeret,
különböző kávékészítési, kávédíszítési eljárások, teakészítési, teaszertartási ismeretek, koktél, jégkása, frappé, és
turmixital készítési ismeretek, cukrászdai és kávéházi felszolgálás szabályai, élelmiszerbiztonsági szabályok,
vendégkommunikáció, etikett, protokoll szabályok. A szakmai ismeretek idegen nyelvű szituációi, olvasás,
fordítás
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tűzhelyek
6.3. Sütők
6.4. Gépek, berendezések
6.5. Mosogatók
6.6. Hűtőszekrények, mélyhűtők
6.7. Konyhai kéziszerszámok, eszközök
6.8. Konyhai edényzet
6.9. Étjég-készítő gép
6.10. Mérleg (digitális, árazó)
6.11. Számítógép,
6.12. Pénztárgép vagy pénztár számítógép
6.13. Hűtővitrin (süteményes, hidegkonyhai)
6.14. Pult és vendégtér bútorzat
6.15. Eszpresszó kávégép
6.16. Kávédaráló
6.17. Üveg eszközök (tálak, kelyhek, poharak stb.)
6.18. Fémeszközök (a felszolgálás, kiszolgálás, adagolás eszközei és evőeszközök)
6.19. A gyorséttermi, és kávéházi felszolgáláshoz szükséges felszerelések
6.20. Csomagolóanyagok, egyéb kellékek
6.21. Üzleti bizonylatok
6.22. Kávés- baristaedényzet
6.23. Teakínálás, teakészítés eszközei
6.24. Fagylaltfagyasztó, fagylaltpult
7. EGYEBEK
7.1. A modulzáró vizsga alól felmentés adható a következő esetekben:
6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai modul teljesítése esetén a 10045-12 Gazdálkodás modul modulzáró
vizsgájának teljesítése alól.
6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció. modul teljesítése esetén a 10046-12 Szakmai idegen nyelv
modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
6284-11 Gyorséttermi- és ételeladó munkája modul teljesítése esetén a 10056-12 Gyorsétkeztetés, ételeladás
modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.

 

Kategória: Felnőttképzés, Fülöp Henrik, Hírek, ioszia | A közvetlen link.