Ingatlanközvetítő vizsga menete és egyéb információk

Ingatlanközvetítő vizsga menete és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
A jelölt által – a valóságban létező lakó ingatlanra vonatkozó, összehasonlító piaci értékelési módszerrel készített
– ingatlan értékelési szakvélemény benyújtása
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11244-12 Ingatlanközvetítő feladatai írásbeli
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró
vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlanértékelési prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs
technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott ingatlan értékelési szakvélemény tárgyát
képező ingatlant, az általa alkalmazott értékelést, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az
általa készített szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az ingatlanközvetítés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a 4. Szakmai követelmények fejezetben
megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati
számítási feladatok formájában.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból
húzott kérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Valamennyi vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60 % felett teljesít.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Irodahelyiség
6.3. Oktatóterem, tábla, vetítővászon
6.4. Irodatechnikai eszközök
6.5. Számítástechnikai eszközök
6.6. Vizuáltechnikai eszközök
6.7. Telekommunikációs eszközök
7. EGYEBEK
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott írásbeli modulzáró vizsga a Szakmai
követelmény modulban megadott szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási
feladatok formájában.
A modulzáró vizsga időtartama 120 perc. A modulzáró vizsgát az oktatóhely szervezi.
A modulzáró vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60 % felett teljesít.
A modulzáró vizsgatevékenység eredménye „megfelelő” vagy „nem megfelelő” kifejezéssel értékelhető.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként benyújtandó egy lakóingatlan piaci összehasonlító
értékbecslése szakvéleménynek tartalmi követelményei:
Címoldal és tartalomjegyzék
Értéktanúsítvány
A lakóingatlan tágabb és szűkebb környezet bemutatása
Az ingatlan környezetének bemutatása
Az ingatlan jogi bemutatása
Az ingatlan műszaki leírása
Helyiségleltár
Épületdiagnosztika
Az összehasonlító adatbázis leírása
Az értékbecslés levezetése a piaci összehasonlító értékelés módszerével
Alapfeltételezések, korlátok melyek mellett a megállapítások érvényesek.
Dátum, aláírás, mellékletek.

Egyéb szolgáltatások szakmái: Ingatlanközvetítő tanfolyam

Ingatlanközvetítő tanfolyam

A Ingatlanközvetítő vizsga menete és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.