Kazánkezelő (2-12t/h között) vizsga menete, és egyéb információk

Kazánkezelő (2-12t/h között) vizsga

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2.A kazánkezelő (2-12t/h között) modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok gyakorlati
5.2.4. 11416-12 Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés kezelői feladatok írásbeli
5.2.5. 11417-12 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok írásbeli
5.2.6. 11418-12 Kazánkezelői (2-12t/h között) feladatok írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A kazánkezelő (2-12t/h között) komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
I. A) A vizsgafeladat megnevezése:
Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok
kazánkezelő (2-12t/h között) vizsgafeladat ismertetése:
Mutassa be a helyszínen adott berendezés gáz ellátó rendszerét, a rendszer működését, főbb alkotó
elemeit, feladataikat, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Ismertesse részletesen a nyomásszabályozó
állomás felépítését (záró szerelvények, szűrő, redukáló, biztonsági szerelvények, műszerezettség, stb.)
Mutassa be az olaj lefejtő, tároló, befejtő rendszert, az olajszivattyú telepet, adott hőtechnikai berendezés
(kazán, kemence, szárító) olajellátó rendszerét, az olajellátó rendszer üzemi és biztonsági szerelvényeit, a
nyomásfokozó szivattyúkat
Mutassa be adott égőberendezés alkotó elemeit, azok szerepét, működését, az égőberendezés
műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére
vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására
Mutassa be az adott ipari gázfogyasztó berendezést magában foglaló üzemi csarnok légterében a
gázkoncentrációt mérő és beavatkozó rendszert
Mutassa be az adott olaj- és gáztüzelő berendezés Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a tüzelőanyag
ellátó rendszer üzembe vételére vonatkozó előírásokat
Értelmezze a gáz- és/vagy olajfogyasztó berendezés (égő) adattábláját.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 25%
I. B) A vizsgafeladat megnevezése:
Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok
kazánkezelő (2-12t/h között) vizsgafeladat ismertetése:
Mutassa be a helyszínen a normál üzemi kazánleállítás technológiai műveleteit időrendi sorrendben.
Mutassa be adott kazánberendezés esedékes hatósági szilárdsági ellenőrzéséhez szükséges teljes körű,
megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti
hőmérsékletre hűtésnek fázisait.
Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait.
Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a szilárdsági nyomáspróba végzésére
vonatkozó biztonsági előírásokat.
Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, az alkotó elemek szerepét, az égőberendezés
műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére
vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.
Mutassa meg, mely pontokból vesznek mintát és milyen gyakorisággal a víz/gőz minőségének
meghatározásához.
Határozza meg a légfelesleg tényezőt a kéményre menő füstgázban, az Ön által mért O2 tartalom alapján.
Becsülje meg, mennyiben tér el az adott üzemmódra ajánlott értéktől.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 25%
I. C) A vizsgafeladat megnevezése:
Kazán kezelői (2-12t/h között) feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Mutassa be adott kazánberendezés szerkezeti elemeit, azok szerepét, a kazánban lejátszódó hőtermelésthőátadást.
Mutassa be a víz/gőz útját a vegyészettől a kazánból való kilépésig.
Mutassa be a kazánberendezés tüzelőanyag ellátó rendszereit, az alkotó elemeket, azok szerepét, az üzemi
és biztonsági szerelvényeket. Értékelje a tüzelőanyag ellátó rendszerekre (gáz és/vagy olaj) előírt
üzemeltetés-biztonsági feltételek érvényesülését.
Mutassa be tápvíz-ellátó rendszert, a gáztalanítási folyamatot, a gáztalanító berendezés felépítését,
működését, ismertesse a gáztalanított víz, a fűtőgőz és a sarjúgőz mennyiségi arányokat. Mutassa be a
tápszivattyú telepet, a dobszint szabályozást, a tápfejet, a főgőznyomás- és hőmérsékletszabályozást.
Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, a részegységek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét,
az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzembe vételére vonatkozó biztonsági
követelmények bemutatására.
Mutassa be adott kazán esetében az üzembe helyezhetőségi feltételek ellenőrzésének menetét.
Mutassa be az adott kazánberendezésnek helyt adó üzemi csarnok (kazánház) légterében a
gázkoncentrációt mérő, jelző és riasztó rendszert.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 25%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése:–
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kazánkezelő (2-12 t/h között) szóbeli vizsgafeladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
megadott témaköröket tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
kazánkezelő (2-12t/h között) szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. manométer
6.3. ipari hőmérő
6.4. számítógép
6.5. zsebszámológép
6.6. tolómérce
6.7. munkavédelmi eszközök és felszerelések

Kazánkezelő tanfolyam (2-12t/h között)

Gépészeti szakmák: Kazánkezelő tanfolyam (2-12t/h között)

Kazánkezelő tanfolyam (2-12t/h között)

A Kazánkezelő (2-12t/h között) vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.

Kazánkezelő (2-12t/h között) vizsga menete, és egyéb információk

Kazánkezelő (2-12t/h között) vizsga

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2.A kazánkezelő (2-12t/h között) modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok gyakorlati
5.2.4. 11416-12 Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés kezelői feladatok írásbeli
5.2.5. 11417-12 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok írásbeli
5.2.6. 11418-12 Kazánkezelői (2-12t/h között) feladatok írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A kazánkezelő (2-12t/h között) komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
I. A) A vizsgafeladat megnevezése:
Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok
kazánkezelő (2-12t/h között) vizsgafeladat ismertetése:
Mutassa be a helyszínen adott berendezés gáz ellátó rendszerét, a rendszer működését, főbb alkotó
elemeit, feladataikat, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Ismertesse részletesen a nyomásszabályozó
állomás felépítését (záró szerelvények, szűrő, redukáló, biztonsági szerelvények, műszerezettség, stb.)
Mutassa be az olaj lefejtő, tároló, befejtő rendszert, az olajszivattyú telepet, adott hőtechnikai berendezés
(kazán, kemence, szárító) olajellátó rendszerét, az olajellátó rendszer üzemi és biztonsági szerelvényeit, a
nyomásfokozó szivattyúkat
Mutassa be adott égőberendezés alkotó elemeit, azok szerepét, működését, az égőberendezés
műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére
vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására
Mutassa be az adott ipari gázfogyasztó berendezést magában foglaló üzemi csarnok légterében a
gázkoncentrációt mérő és beavatkozó rendszert
Mutassa be az adott olaj- és gáztüzelő berendezés Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a tüzelőanyag
ellátó rendszer üzembe vételére vonatkozó előírásokat
Értelmezze a gáz- és/vagy olajfogyasztó berendezés (égő) adattábláját.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 25%
I. B) A vizsgafeladat megnevezése:
Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok
kazánkezelő (2-12t/h között) vizsgafeladat ismertetése:
Mutassa be a helyszínen a normál üzemi kazánleállítás technológiai műveleteit időrendi sorrendben.
Mutassa be adott kazánberendezés esedékes hatósági szilárdsági ellenőrzéséhez szükséges teljes körű,
megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti
hőmérsékletre hűtésnek fázisait.
Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait.
Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a szilárdsági nyomáspróba végzésére
vonatkozó biztonsági előírásokat.
Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, az alkotó elemek szerepét, az égőberendezés
műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére
vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.
Mutassa meg, mely pontokból vesznek mintát és milyen gyakorisággal a víz/gőz minőségének
meghatározásához.
Határozza meg a légfelesleg tényezőt a kéményre menő füstgázban, az Ön által mért O2 tartalom alapján.
Becsülje meg, mennyiben tér el az adott üzemmódra ajánlott értéktől.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 25%
I. C) A vizsgafeladat megnevezése:
Kazán kezelői (2-12t/h között) feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Mutassa be adott kazánberendezés szerkezeti elemeit, azok szerepét, a kazánban lejátszódó hőtermelésthőátadást.
Mutassa be a víz/gőz útját a vegyészettől a kazánból való kilépésig.
Mutassa be a kazánberendezés tüzelőanyag ellátó rendszereit, az alkotó elemeket, azok szerepét, az üzemi
és biztonsági szerelvényeket. Értékelje a tüzelőanyag ellátó rendszerekre (gáz és/vagy olaj) előírt
üzemeltetés-biztonsági feltételek érvényesülését.
Mutassa be tápvíz-ellátó rendszert, a gáztalanítási folyamatot, a gáztalanító berendezés felépítését,
működését, ismertesse a gáztalanított víz, a fűtőgőz és a sarjúgőz mennyiségi arányokat. Mutassa be a
tápszivattyú telepet, a dobszint szabályozást, a tápfejet, a főgőznyomás- és hőmérsékletszabályozást.
Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, a részegységek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét,
az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzembe vételére vonatkozó biztonsági
követelmények bemutatására.
Mutassa be adott kazán esetében az üzembe helyezhetőségi feltételek ellenőrzésének menetét.
Mutassa be az adott kazánberendezésnek helyt adó üzemi csarnok (kazánház) légterében a
gázkoncentrációt mérő, jelző és riasztó rendszert.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 25%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése:–
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kazánkezelő (2-12 t/h között) szóbeli vizsgafeladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
megadott témaköröket tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
kazánkezelő (2-12t/h között) szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. manométer
6.3. ipari hőmérő
6.4. számítógép
6.5. zsebszámológép
6.6. tolómérce
6.7. munkavédelmi eszközök és felszerelések

Kazánkezelő tanfolyam (2-12t/h között)

Gépészeti szakmák: Kazánkezelő tanfolyam (2-12t/h között)

Kazánkezelő tanfolyam (2-12t/h között)

A Kazánkezelő (2-12t/h között) vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.