Nyomástartóedény-gépész vizsga menete, és egyéb információk

Nyomástartóedény-gépész vizsga

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok gyakorlati
5.2.4. 11426-12 Nyomástartóedény-gépészi feladatok írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomástartóedény-gépész feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Ellenőrzi a berendezések biztonságos működését és dokumentálja.
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában.
Ellenőrzi a berendezéseken található szerelvényeket, segédberendezéseket.
Ellenőrzi és biztosítja a folyamatirányító rendszerek zavartalan működését
Közreműködik a nyomástartó rendszer rendeltetés szerinti üzemeltetésében.
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról.
Kezeli, kezelteti a folyamatirányítás eszközeit, alkalmazza a számítógépes folyamatirányító programokat.
Dokumentálja a felügyelete alá tartozó termelő egység, valamint a hozzá tartozó mérő és
irányítóműszerek karbantartási ütemtervét és eszközigényét.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomástartóedény-gépész elméleti feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
Veszélyes- és tűzveszélyes anyagok tárolása és szállítása, vegyi folyamatok biztonsága
Áramlástan, áramlástani mérések, szilárdságtan, statika.
Nyomástartó edények, vegyipari nyomástartó létesítmények előírásainak biztonsági szabályai
Veszélyes berendezéseken végzett munkálatok
Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Nyomástartóedény típusok, kialakításai, alkalmazás feltételek.
Nyomástartóedények felállításának, működtetésének, vizsgálatainak feltételei.
Nyomást létrehozó szerkezetek, kiszolgáló egységeinek jellemzői, feladatuk, kialakításai.
Nyomáspróbák megválasztása
Üzemeltetési, kezelési, dokumentálási feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftverek
6.4. Mérőeszközök (pl. nyomás-, hőmennyiség-, hőfokmérő)
6.5. Biztonsági berendezések, gépi berendezések ( pl. autokláv, extruder, reaktor, fermentáló, lepárló, csőkemence )
6.6. Szivattyúk, kompresszorok
6.7. Folyamatelemzők
6.8. Kézi szerszámok, emelő gépek, szállító eszközök
6.9. Egyéni és csoportos védőfelszerelések
6.10. Tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök
6.11. Kommunikációs rendszerek

Nyomástartóedény-gépész tanfolyam

Gépészeti szakmák: Nyomástartóedény-gépész tanfolyam

Nyomástartóedény-gépész tanfolyam

A Nyomástartóedény-gépész vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.

Nyomástartóedény-gépész vizsga menete, és egyéb információk

Nyomástartóedény-gépész vizsga

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok gyakorlati
5.2.4. 11426-12 Nyomástartóedény-gépészi feladatok írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomástartóedény-gépész feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Ellenőrzi a berendezések biztonságos működését és dokumentálja.
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában.
Ellenőrzi a berendezéseken található szerelvényeket, segédberendezéseket.
Ellenőrzi és biztosítja a folyamatirányító rendszerek zavartalan működését
Közreműködik a nyomástartó rendszer rendeltetés szerinti üzemeltetésében.
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról.
Kezeli, kezelteti a folyamatirányítás eszközeit, alkalmazza a számítógépes folyamatirányító programokat.
Dokumentálja a felügyelete alá tartozó termelő egység, valamint a hozzá tartozó mérő és
irányítóműszerek karbantartási ütemtervét és eszközigényét.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomástartóedény-gépész elméleti feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
Veszélyes- és tűzveszélyes anyagok tárolása és szállítása, vegyi folyamatok biztonsága
Áramlástan, áramlástani mérések, szilárdságtan, statika.
Nyomástartó edények, vegyipari nyomástartó létesítmények előírásainak biztonsági szabályai
Veszélyes berendezéseken végzett munkálatok
Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Nyomástartóedény típusok, kialakításai, alkalmazás feltételek.
Nyomástartóedények felállításának, működtetésének, vizsgálatainak feltételei.
Nyomást létrehozó szerkezetek, kiszolgáló egységeinek jellemzői, feladatuk, kialakításai.
Nyomáspróbák megválasztása
Üzemeltetési, kezelési, dokumentálási feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftverek
6.4. Mérőeszközök (pl. nyomás-, hőmennyiség-, hőfokmérő)
6.5. Biztonsági berendezések, gépi berendezések ( pl. autokláv, extruder, reaktor, fermentáló, lepárló, csőkemence )
6.6. Szivattyúk, kompresszorok
6.7. Folyamatelemzők
6.8. Kézi szerszámok, emelő gépek, szállító eszközök
6.9. Egyéni és csoportos védőfelszerelések
6.10. Tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök
6.11. Kommunikációs rendszerek

Nyomástartóedény-gépész tanfolyam

Gépészeti szakmák: Nyomástartóedény-gépész tanfolyam

Nyomástartóedény-gépész tanfolyam

A Nyomástartóedény-gépész vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.