Kézápoló és műkörömépítő vizsga menete, és egyéb információk

Kézápoló és műkörömépítő vizsga

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A 18. életév betöltése
A kötelező 280 óra gyakorlat igazolása oktató által
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11489-12 Kézápoló és műkörömépítő– Szépészeti szolgáltatóegység működtetése szóbeli
5.2.4. 11490-12 Kézápoló és műkörömépítő– Szolgáltatást megalapozó anatómiai és élettani ismeretek szóbeli
5.2.5. 10250-12 Kézápoló és műkörömépítő– Kézápolás gyakorlati
5.2.6. 10251-12 Kézápoló és műkörömépítő– Műkörömépítés gyakorlati
5.2.7. 11252-12 Kézápoló és műkörömépítő– Anyagismeret alkalmazásai szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kézápolás és műkörömépítés
A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a teljes kézápolási folyamatot az 1 számú modelljén. Végezze el a modell mindkét kezén a teljes műkörömépítési feladatot a 2. számú modellen vagy a teljes töltési feladatot a 3. számú modellen. A feladat kiválasztása mindkét esetben tétel húzás alapján történik, meghatározott (következőkben felsorolt) típusfeladatok szerint. Az 1. és 2. számú modell natúr körömmel, a 3. számú modell 3-4 hetes lenőtt műkörömmel érkezzen.
Kézápolás:
Végezze el a húzott tétel szerinti teljes kézápolási folyamatot az 1. számú modellje mindkét kezén!
1. Klasszikus manikűr, masszázzsal, lakkozással
A kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során tapasztaltakat
figyelembe véve, a köröm ápolása klasszikus manikűr technológiával készüljön. Az ápolási folyamatot masszázs
technológiával és a kéznek megfelelő anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez egyik kézen piros
lakkot használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá. A másik kézen
japán manikűrt alkalmazzon.
A vizsgafeladat időtartama: 80 perc
2. Francia manikűr francia lakkozással és díszítéssel, SPA kezeléssel
A kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során tapasztaltakat
figyelembe véve, a köröm ápolása francia manikűr technológiával készüljön. Az ápolási folyamatot SPA
technológiával és a kéznek megfelelő anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez francia lakkozást
használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá. A másik kézen japán
manikűrt alkalmazzon.
A kezelések szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott
szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet.
Tartsa be a higiéniás és munkavédelmi előírásokat. Töltse ki a vendégkártyákat és állítsa össze a számlákat.
Csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes, kész munka értékelhető.
A vizsgafeladat időtartama: 80 perc
Műkörömépítés:
Végezze el a húzott tétel szerinti teljes műkörömépítési vagy töltési folyamatot a 2. vagy a 3. számú modellje
mindkét kezén!
2 számú modellhez tartozó feladatok:
1. Építsen műkörmöt zselé anyagból, tip-es meghosszabbítással, megerősítő technikával. Tartsa be a technika
valamennyi szabályát. Megerősítő technikával történő építés esetén az ív a technikától elvárható mértékű, a
meghosszabbítás a tartást biztosító 2/3- 1/3 arányú, – színében és formájában természetes hatású legyen. A
gyűrűs ujjak körmeit díszítéssel hangsúlyozza.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
2. Építsen műkörmöt UV porcelán anyagból tip-es meghosszabbítással. Tartsa be a technika valamennyi
szabályát. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3- 1/3 arányú,- a forma a
klasszikus franciának megfelelően szögletes,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen, a borítás víztiszta
anyaggal történjen. A fényvisszaadást polírozással végezze.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
3. Építsen műkörmöt levegőre kötő porcelán anyaggal, sablonos technikával. Tartsa be a technika valamennyi
szabályát. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3- 1/3 arányú,- a forma a
klasszikus franciának megfelelően szögletes,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen, a borítás víztiszta
anyaggal történjen. A fényvisszaadást polírozással végezze.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
4. Építsen műkörmöt zselé anyaggal, sablonos technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az épített
köröm klasszikus francia stílusban épüljön. A meghosszabbítás hófehér anyaggal,- szögletes formára készüljön.
A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3- 1/3 arányú legyen. A fényvisszaadás
fényzselé alkalmazásával történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
5. Építsen műkörmöt levegőre kötő porcelán anyaggal, körömágy hosszabbításos technikával. Tartsa be a
technika valamennyi szabályát. A körömágy hosszabbító technikával történő építés esetén legalább három szín
használata kötelező, a forma szabadon választott, de kézhez illő legyen. A megépített köröm meghosszabbítása
tartást biztosító arányú,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen. A fényvisszaadás polírozással történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
6. Építsen műkörmöt zselé anyaggal, körömágy hosszabbításos technikával. Tartsa be a technika valamennyi
szabályát. A körömágy hosszabbító technikával történő építés esetén legalább három szín használata kötelező, a
forma szabadon választott, de kézhez illő legyen. A megépített köröm meghosszabbítása tartást biztosító
arányú,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen. A fényvisszaadás fényzselével történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
3 számú modellhez tartozó feladatok:
7. Végezze el a 3-4 hete épített műköröm töltését zselé anyaggal, a gyűrűs ujjakon körömdíszítéssel. Tartsa be a
technika valamennyi szabályát. Az ápolási folyamatot a kéznek megfelelő technológiával, anyagokkal végezze.
Egyik kezet díszítse. Díszítéshez piros lakkot használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával
tegye hangsúlyozottá.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
8. Végezze el a 3-4 hete épített műköröm töltését levegőre kötő porcelán anyaggal, a gyűrűs ujjakon
körömdíszítéssel. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az ápolási folyamatot a kéznek megfelelő
technológiával, anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez francia lakkozást használjon és a gyűrűs
ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
Töltési feladatokra úgy kell felkészülni, hogy megfelelő modellt kell hoznia a vizsgázónak.
Kézápolás, műkörömépítési feladatok végzésekor a biztonságos munka és az optimális hatás érdekében csak
professzionális, összetartozó anyagcsoportot használhat!
A műkörömépítési feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során
tapasztaltakat figyelembe véve, a kéz és a műköröm ápolása a kéznek megfelelő technológiával és anyagokkal
történjen.
A kezelések szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott
szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet.
Tartsa be a higiéniás és munkavédelmi előírásokat. Töltse ki a vendégkártyákat és állítsa össze a számlákat.
Minden esetben csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes kész munka értékelhető.
A vizsgafeladat időtartama: 260 perc
A vizsgafeladat aránya: 80 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények
fejezetben megadott 11489-12 Szépészeti szolgáltatóegység működtetése, 11490-12 Szolgáltatást megalapozó
anatómiai és élettani ismeretek és 11252-12 Anyagismeret alkalmazásai követelményrészekhez tartozó
témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A gyakorlati vizsgatevékenységen belül külön szükséges elérni a 61%-ot a kézápolás vizsgából és külön a
műkörömépítésből!
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fehér munkaruha
6.3. Bőrfeltoló
6.4. Reszelők (gyémántporos fémreszelő, egyszer használatos reszelők: előkészítő, porcelánhoz, zseléhez, buffer, polírozó,)
6.5. Körömvágó olló
6.6. Bőrvágó olló
6.7. Áztatótál
6.8. Textíliák
6.9. Bőrfelkaparó
6.10. Fehér zselé
6.11. Szintelen zselé
6.12. Körömágy hosszabbító zselé
6.13. Zsírtalanító
6.14. Tapadást segítő
6.15. Felülettörlő folyadék
6.16. Zselé ecset
6.17. Selyemszál
6.18. Porcelán por, fehér
6.19. Porcelán por színtelen
6.20. Porcelán por körömágy hosszabbító
6.21. Liquid
6.22. Tapadás segítő
6.23. Zsírtalanító
6.24. Ecsetmosó
6.25. Porcelánecset
6.26. UV porcelán
6.27. UV liquid
6.28. Előkészítő anyagai
6.29. Tip
6.30. Tip ragasztó
6.31. Tip oldó
6.32. Tipvágó
6.33. Narancsfa pálca
6.34. Gombásodás gátló
6.35. Sablon
6.36. Lakkok (alap, piros, fehér, fedő)
6.37. Lakklemosó
6.38. Fertőtlenítők (bőr, eszköz)
6.39. Díszítő elemek (pl.: strassz kő)

Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam

Egyéb szolgáltatások szakmái: Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam

Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam

A Kézápoló és műkörömépítő vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.