Ápolási asszisztens vizsga menete, és egyéb információk

Ápolási asszisztens vizsga

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás szóbeli és gyakorlati
5.2.4. 11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek szóbeli és írásbeli
5.2.5. 11111-12 Ápolástani alapismeretek szóbeli és gyakorlati
5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és
paraméterek alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:30 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Alapápolási feladatok elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően alapápoláshoz kapcsolódó komplex feladatok
elvégzése, kivitelezése, dokumentálása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján.
A vizsgafeladat időtartama:30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi szakmai elméleti és ápolástani alapismeretek felidézése
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő Fertőtlenítés-sterilizálás, Egészségügyi szakmai alapismeretek, Ápolástani
alapismeretek, Munkahelyi egészség és biztonság szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét
tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag és gumi eszközök)
6.3. Dokumentációs formanyomtatványok
6.4. „Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.5. Egyszerhasználatos steril eszközök
6.6. Orvosi műszerek – kézi műszerek
6.7. Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.8. Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
6.9. Kötszerek, bőrfertőtlenítők
6.10. Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.11. Sterilizáláshoz szükséges berendezések
6.12. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.13. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.14. Alapszintű újraélesztés eszközei (szimulátor)
6.15. A szabályoknak megfelelően felszerelt tankórterem

Ápolási asszisztens tanfolyam

gészségügyi szakmák: Ápolási asszisztens tanfolyam

Ápolási asszisztens tanfolyam

A Ápolási asszisztens vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.