Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő vizsga menete, és egyéb információk

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő vizsga:

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10209-12 Épületgépészeti csővezetékszerelés gyakorlati
5.2.4. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret írásbeli
5.2.5. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok gyakorlati, szóbeli
5.2.6. 10215-12 Fűtésrendszer-szerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat
A) A vizsgafeladat ismertetése:
A dokumentáció alapján:
Előkészíti a szerelési feladatot
Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget
Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat
Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket
Tartószerkezet et készít, alkalmaz, rögzít
Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít
Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a
rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési beépítési előírásait alkalmazza és értelmezi azokat
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték és rendszerszerelő feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A dokumentáció alapján:
Központifűtés gázkészülék berendezési-tárgy szerelési feladatok elvégzése
Csatlakozási helyeket, kiállásokat épít ki
Vezeték kiépítését végzi, felszerel
Rögzíti és szigeteli a vezetékeket
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-, gázvezeték és rendszerszerelő feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi fűtési rendszerek működésének, üzemeltetésének ismertetése
Hőtermelő berendezések, készülékek, működésének, üzemeltetésének ismertetése
Központifűtés és gázhálózat dokumentáció értelmezése, a munkafolyamatok megtervezése
Szerelési vázlat készítése, ismertetése
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek
6.4. Darabolószerszámok (kézi, gépi)
6.5. Mérő- és jelölőeszközök
6.6. Hajlítószerszámok
6.7. Védőeszközök és felszerelések
6.8. Hegesztőfelszerelések
6.9. Létrák, állványok
6.10. Szállítóeszközök
6.11. Nyomáspróba-berendezések
6.12. Rögzítő és befogó berendezések
6.13. Kompresszor
6.14. Szivattyú
6.15. Számítógépek
6.16. Villamos kéziszerszámok
6.17. Nyomáspróba készlet
6.18. Fémmegmunkáló kéziszerszámok
6.19. Fémmegmunkáló kisgépek
6.20. Képlékenyalakítás kéziszerszámai, eszközei
6.21. Lágy- és keményforrasztás eszközei, berendezései
6.22. Anyagmozgatás gépei, eszközei
6.23. Szerelési kéziszerszámok, kisgépek

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyam

Gépészeti szakmák: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyam

A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.