Kőműves és hidegburkoló vizsga menete, és egyéb információk

Kőműves és hidegburkoló vizsga:

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 10275-12 Falazás, vakolás írásbeli
5.2.5. 10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek írásbeli
5.2.6. 10277-12 Szigetelések írásbeli
5.2.7. 10276-12 Hidegburkolási feladatok írásbeli
5.2.8. 10278-12 Vegyes kőműves feladatok írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Falazási, vakolási, betonozási és hidegburkolási munkák
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott anyagú, elrendezésű, adott méretű falszerkezet helyének kitűzése, nedvesség elleni vízszintes szigetelése,
falszerkezet felfalazása 5 sor magasságig, falnyílás kialakítása
Vakolási munka felületének előkészítése, alapvakolása; alapvakolt felület simítóvakolása
Adott szerkezethez előírt minőségű beton keverésének irányítása, bedolgozása és tömörítése
Adott, előkészített egyszerű felületen hidegburkolat készítése fugázás nélkül
A vizsgafeladat időtartama: 420 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
5.3.2.. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján adott anyagú kőműves és hidegburkoló munka mennyiségének
és anyagszükségletének meghatározása
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
A gyakorlati vizsgatevékenység az írásbeli vizsgatevékenységet követően, a szóbeli vizsgatevékenységet
megelőzően kerül lebonyolításra.
A gyakorlati vizsgatevékenység feladatait úgy kell a vizsgaszervezőnek kialakítani, hogy azt a vizsgázó egyéni
munkavégzéssel, segítőkkel legyen képes megvalósítani.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Mérőeszközök
6.3. Jelölőeszközök
6.4. Kéziszerszámok
6.5. Szerelő- és bontószerszámok
6.6. Kőműves kéziszerszámok
6.7. Anyagmozgató gépek, berendezések, eszközök
6.8. Elektromos kisgépek
6.9. Vakológép, betonkeverő gép
6.10. Talajmunkák kéziszerszámai
6.11. Kitűző eszközök, szintező műszerek
6.12. Állványok
6.13. Kézi és gépi döngölők, tömörítők
6.14. Egyéni védőfelszerelés
6.15. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.16. Szigetelés eszközei, gépei
6.17. Faipari gépek, eszközök
6.18. Faipari kéziszerszámok

Kőműves és hidegburkoló tanfolyam

Építészeti szakmák: Kőműves és hidegburkoló tanfolyam

A Kőműves és hidegburkoló vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.