Lovász vizsga menete, és egyéb információk

Lovász vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Lovász vizsga:

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10951-12 Lógondozási feladatok gyakorlati
5.2.4. 11016-12 Lótenyésztési feladatok írásbeli
5.2.5. 11017-12 Lovaglási feladatok I. gyakorlati
5.2.6. 10953-12 Fogathajtási feladatok gyakorlati
5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Lógondozási és lótenyésztési feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a ló gondozásával és tenyésztésével összefüggő komplex feladatot hajt
végre, mely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Lógondozási feladatok és Lótenyésztési feladatok
szakmai modulok gyakorlati tevékenységeire épül.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Lovaglási és fogathajtási feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó lovaglási és fogathajtási komplex feladatot hajt végre, mely a 4. Szakmai követelmények fejezetben
megadott Lovaglási feladatok és Fogathajtási feladatok szakmai modulok gyakorlati tevékenységeire épül. A
vizsgázó a feladat végrehajtása során minden esetben alapfokú díjlovaglási programot és alapfokú díjható
programot is bemutat. Értékelési szempont a lóval való szakszerű bánásmód, a megfelelő szerszámzat
kiválasztása és használata.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Lógondozás és lótenyésztés elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő „Lógondozási feladatok” és „Lótenyésztési feladatok” szakmai
követelménymodulok témaköreit tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Lovaglás és fogathajtás elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő „Lovaglási feladatok” és „Fogathajtási feladatok” szakmai
követelménymodulok témaköreit tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Zabroppantó
6.3. Traktor
6.4. Borona
6.5. Locsolóberendezés
6.6. Fűnyíró, fűkasza
6.7. Villanypásztor
6.8. Karám
6.9. Önitató rendszer
6.10. Poroltó
6.11. Lószállításhoz használt eszközök
6.12. Akadályok
6.13. Hajtókocsik, szekerek, stilkocsik, gumis kocsik
6.14. Almozás, takarítás kéziszerszámai
6.15. Védőfelszerelések
6.16. Lónyíró-gép
6.17. Ápolófelszerelés
6.18. Karbantartó eszközök
6.19. Lószerszám (hám)
6.20. Nyereg
6.21. Kantár
6.22. Futószár
6.23. Segédszárak
6.24. Ostor
6.25. Lábvédők
6.26. Kötőfék
6.27. Vezetőszár
6.28. Egyéni védőfelszerelés
6.29. Munkabiztonsági berendezések
6.30. Környezetvédelmi berendezések
7. EGYEBEK

Mezőgazdasági szakmák: Lovász tanfolyam

Lovász tanfolyam

A Lovász vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.