Méhész vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11040-12 A méhészet történet, méhészeti jogi ismeretek szóbeli
5.2.4. 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok szóbeli
5.2.5. 11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy írásbeli
5.2.6. 11041-12 A méhészet technológiája gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés gyakorlati
5.2.8. 11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Méhészeti technológia, méhanya nevelés, méhpempő termelés és méhtenyésztés
feladatok elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
– elvégzi az aktuális méhészeti beavatkozásokat (lépekkel bővíti, szűkíti a fészket, műlépet építtet, eteti a
méheket, elvégzi a szükséges méhegészségügyi vizsgálatokat, gyógykezeléseket)
– elszedi a mézet a méhcsaládoktól, rendezi a méhcsalád fészkét, lefedelezi és kipörgeti a mézes lépeket,
kezeli a mézes fedelezést (sonkolyt), letisztítja, tárolja, csomagolja a kipörgetett mézet
– gyúrt, főzött cukorlepényt készít
– tárolja a lépeket, osztályozza, selejtezi, kiolvasztja a viaszt
– elvégzi a kaptárak felújítását, összeállítja és beműlépezi a kereteket
– előkészíti a vándorlást és letelepedést, elvégzi a kapcsolódó szükséges munkálatokat
– egyéb méhészeti termékeket (virágpor, propolisz, méhpempő) termel és tárol
– a méhcsaládokat szaporítja, gondozza, értékesíti
– kiválasztja és berendezi a tenyész- és dajkacsaládokat
– méhanyákat állít elő (anyabölcsőt márt, felragaszt, beálcáz)
– kelteti és felhasználja (anyásít, elad, tartalékol) az anyabölcsőket, pároztatja és megfesti a méhanyákat
A tételeknek tartalmazni kell a teljes méhészeti tevékenységet, minden olyan munkaműveletet, mellyel a méhész
napi munkavégzése során találkozik, találkozhat.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Méhbiológia, méhegészségügy, a méhészet technológiája
A vizsgafeladat ismertetése:
Az írásbeli vizsga komplex kérdéseket tartalmaz, mely három kérdéscsoportból áll:
I. Témakör: Méhbiológia 30-35 %
II. Témakör: Méhegészségügy 30-35 %
III. Témakör: A méhészet technológiája 30-35 %
Az írásbeli vizsga kérdései között szakmai számítási feladat is szerepelhet.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek, méhbiológia, méhegészségügy, a méhlegelő (méhészeti
növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás, vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
– A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
– Méhbiológia, méhegészségügy
– A méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás
– Vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsga csak május 1. és augusztus 30. között szervezhető.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Méhészeti célra kialakított rendezett zárt telephely
6.3. Legalább 50 méhcsalád
6.4. Kifogástalan állapotú, Magyarországon használatos legalább 3 db különböző típusú kaptár (Típus: NB fekvő, Hunor rakodó, 1 NB rakodó, stb.)
6.5. A gyakorlati képzéshez szükséges eszközök biztosítása (Pl.: füstölő, kaptárszolga)
6.6. A tanulók létszámának megfelelő befogadásra, leültetésre, illetve az elmélet és a gyakorlat megtartására alkalmas zárt, fűthető helység használati lehetősége. Ivóvíz lehetőség, mosdóhelység, vízöblítéses WC biztosítása. Megközelítése, parkolás időjárási viszonyoktól függetlenül megoldható legyen.
6.7. Pörgető helyiség a szükséges eszközökkel, berendezésekkel (pörgető, fedelező állvány, fedelező villa, fedelező kés)
6.8. A méz tárolásához és feldolgozásához szükséges eszközök (hordók, pihentető tartályok, mézszűrők, letöltők, méz kimelegítés eszközei)
6.9. Anyagmozgatás eszközei
6.10. Viaszolvasztás eszközei
6.11. Virágporelszedő berendezések
6.12. Propolisz gyűlytő rácsok
6.13. Keretszögező sablon, keretfúró, elektromos műlép beolvasztó, kéziszerszámok, gázpörzsölő
6.14. Kerettartó bak, kezelő láda
6.15. méhszöktető, méhleseprő kefe (esetleg motoros méhlesöprő, motoros méhlefújó)
6.16. Anyarács (műanyag, alumínium préselt, huzalpálcás)
6.17. Etetők (keretetető, tálcás etető, légfékes etető, oldó etető)
6.18. Kaptár összefogató heveder, rakományrögzítő spanifer
6.19. Tenyészkeret, keltető keret, bölcsőmártó
6.20. Pároztató kaptár, kaptárpároztató
6.21. Méhanya szállító- és anyásító zárka
6.22. Rajszállító láda
6.23. A raj befogásának eszközei
6.24. Anyajelölő festék
6.25. Álcázó tű
6.26. Teleltetéshez szükséges belső takarók, egérrács
6.27. Tartalék védőfelszerelés (kesztyű, védőruha, méhész kalap)

Méhész tanfolyam

Mezőgazdasági szakmák: Méhész tanfolyam

Méhész tanfolyam

A Méhész vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.

Méhész vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11040-12 A méhészet történet, méhészeti jogi ismeretek szóbeli
5.2.4. 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok szóbeli
5.2.5. 11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy írásbeli
5.2.6. 11041-12 A méhészet technológiája gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés gyakorlati
5.2.8. 11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Méhészeti technológia, méhanya nevelés, méhpempő termelés és méhtenyésztés
feladatok elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
– elvégzi az aktuális méhészeti beavatkozásokat (lépekkel bővíti, szűkíti a fészket, műlépet építtet, eteti a
méheket, elvégzi a szükséges méhegészségügyi vizsgálatokat, gyógykezeléseket)
– elszedi a mézet a méhcsaládoktól, rendezi a méhcsalád fészkét, lefedelezi és kipörgeti a mézes lépeket,
kezeli a mézes fedelezést (sonkolyt), letisztítja, tárolja, csomagolja a kipörgetett mézet
– gyúrt, főzött cukorlepényt készít
– tárolja a lépeket, osztályozza, selejtezi, kiolvasztja a viaszt
– elvégzi a kaptárak felújítását, összeállítja és beműlépezi a kereteket
– előkészíti a vándorlást és letelepedést, elvégzi a kapcsolódó szükséges munkálatokat
– egyéb méhészeti termékeket (virágpor, propolisz, méhpempő) termel és tárol
– a méhcsaládokat szaporítja, gondozza, értékesíti
– kiválasztja és berendezi a tenyész- és dajkacsaládokat
– méhanyákat állít elő (anyabölcsőt márt, felragaszt, beálcáz)
– kelteti és felhasználja (anyásít, elad, tartalékol) az anyabölcsőket, pároztatja és megfesti a méhanyákat
A tételeknek tartalmazni kell a teljes méhészeti tevékenységet, minden olyan munkaműveletet, mellyel a méhész
napi munkavégzése során találkozik, találkozhat.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Méhbiológia, méhegészségügy, a méhészet technológiája
A vizsgafeladat ismertetése:
Az írásbeli vizsga komplex kérdéseket tartalmaz, mely három kérdéscsoportból áll:
I. Témakör: Méhbiológia 30-35 %
II. Témakör: Méhegészségügy 30-35 %
III. Témakör: A méhészet technológiája 30-35 %
Az írásbeli vizsga kérdései között szakmai számítási feladat is szerepelhet.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek, méhbiológia, méhegészségügy, a méhlegelő (méhészeti
növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás, vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
– A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
– Méhbiológia, méhegészségügy
– A méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás
– Vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsga csak május 1. és augusztus 30. között szervezhető.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Méhészeti célra kialakított rendezett zárt telephely
6.3. Legalább 50 méhcsalád
6.4. Kifogástalan állapotú, Magyarországon használatos legalább 3 db különböző típusú kaptár (Típus: NB fekvő, Hunor rakodó, 1 NB rakodó, stb.)
6.5. A gyakorlati képzéshez szükséges eszközök biztosítása (Pl.: füstölő, kaptárszolga)
6.6. A tanulók létszámának megfelelő befogadásra, leültetésre, illetve az elmélet és a gyakorlat megtartására alkalmas zárt, fűthető helység használati lehetősége. Ivóvíz lehetőség, mosdóhelység, vízöblítéses WC biztosítása. Megközelítése, parkolás időjárási viszonyoktól függetlenül megoldható legyen.
6.7. Pörgető helyiség a szükséges eszközökkel, berendezésekkel (pörgető, fedelező állvány, fedelező villa, fedelező kés)
6.8. A méz tárolásához és feldolgozásához szükséges eszközök (hordók, pihentető tartályok, mézszűrők, letöltők, méz kimelegítés eszközei)
6.9. Anyagmozgatás eszközei
6.10. Viaszolvasztás eszközei
6.11. Virágporelszedő berendezések
6.12. Propolisz gyűlytő rácsok
6.13. Keretszögező sablon, keretfúró, elektromos műlép beolvasztó, kéziszerszámok, gázpörzsölő
6.14. Kerettartó bak, kezelő láda
6.15. méhszöktető, méhleseprő kefe (esetleg motoros méhlesöprő, motoros méhlefújó)
6.16. Anyarács (műanyag, alumínium préselt, huzalpálcás)
6.17. Etetők (keretetető, tálcás etető, légfékes etető, oldó etető)
6.18. Kaptár összefogató heveder, rakományrögzítő spanifer
6.19. Tenyészkeret, keltető keret, bölcsőmártó
6.20. Pároztató kaptár, kaptárpároztató
6.21. Méhanya szállító- és anyásító zárka
6.22. Rajszállító láda
6.23. A raj befogásának eszközei
6.24. Anyajelölő festék
6.25. Álcázó tű
6.26. Teleltetéshez szükséges belső takarók, egérrács
6.27. Tartalék védőfelszerelés (kesztyű, védőruha, méhész kalap)

Méhész tanfolyam

Mezőgazdasági szakmák: Méhész tanfolyam

Méhész tanfolyam

A Méhész vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.