Ipari alpinista vizsga menete, és egyéb információk

Ipari alpinista vizsga

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsgák eredményes letétele
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 11333-12 Általános kötéltechnika gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben gyakorlati
5.2.6. 11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája gyakorlati
5.2.7. 11336-12 Mentés kötéltechnikával gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex ereszkedési, társbiztosítási, és mentési gyakorlat párban
A vizsgafeladat ismertetése: A kötéltechnikai ismeretek gyakorlatban történő bemutatása: mászás, ereszkedés,
átszerelés, húzórendszerek építése, valamint tárgyak mozgatása és személyek mentése kötélbiztosítás mellett
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat aránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ipari alpintechnika alkalmazása a munkavégzés során
A vizsgafeladat ismertetése: A munkatevékenységek során előforduló alpintechnikai elemek alkalmazása a
tervezéstől a kivitelezésen keresztül a munkaterület elhagyásáig, a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi
előírások betartásával
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Általános ipari alpintechnikai és kötéltechnikai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fejvédők
6.3. Testhevederzetek
6.4. Ereszkedőgépek
6.5. Mászógépek
6.6. Biztosító eszközök
6.7. Lezuhanásgátlók
6.8. Energiaelnyelők
6.9. Hevederek
6.10. Karabinerek és kapcsoló elemek
6.11. Csigák
6.12. Kötelek
6.13. Számítógép
6.14. Kommunikációs eszközök
6.15. Műszaki dokumentációk
6.16. Elsősegélynyújtó felszerelés
6.17. Mentőfelszerelések
7. EGYEBEK
A 10101-12 Építőipari közös tevékenység modul, modulzáró vizsgájának teljesítése alól felmentést kaphat az a
vizsgázó, aki az alább felsoroltak közül valamelyiket korábban már eredményesen teljesítette:
0459–06 Építőipari közös feladatok I.
6253–11 Építőipari általános ismeretek

Ipari alpinista tanfolyam

Építészeti szakmák: Ipari alpinista tanfolyam

Ipari alpinista tanfolyam

A Ipari alpinista vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.

Ipari alpinista vizsga menete, és egyéb információk

Ipari alpinista vizsga

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsgák eredményes letétele
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 11333-12 Általános kötéltechnika gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben gyakorlati
5.2.6. 11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája gyakorlati
5.2.7. 11336-12 Mentés kötéltechnikával gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex ereszkedési, társbiztosítási, és mentési gyakorlat párban
A vizsgafeladat ismertetése: A kötéltechnikai ismeretek gyakorlatban történő bemutatása: mászás, ereszkedés,
átszerelés, húzórendszerek építése, valamint tárgyak mozgatása és személyek mentése kötélbiztosítás mellett
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat aránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ipari alpintechnika alkalmazása a munkavégzés során
A vizsgafeladat ismertetése: A munkatevékenységek során előforduló alpintechnikai elemek alkalmazása a
tervezéstől a kivitelezésen keresztül a munkaterület elhagyásáig, a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi
előírások betartásával
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Általános ipari alpintechnikai és kötéltechnikai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fejvédők
6.3. Testhevederzetek
6.4. Ereszkedőgépek
6.5. Mászógépek
6.6. Biztosító eszközök
6.7. Lezuhanásgátlók
6.8. Energiaelnyelők
6.9. Hevederek
6.10. Karabinerek és kapcsoló elemek
6.11. Csigák
6.12. Kötelek
6.13. Számítógép
6.14. Kommunikációs eszközök
6.15. Műszaki dokumentációk
6.16. Elsősegélynyújtó felszerelés
6.17. Mentőfelszerelések
7. EGYEBEK
A 10101-12 Építőipari közös tevékenység modul, modulzáró vizsgájának teljesítése alól felmentést kaphat az a
vizsgázó, aki az alább felsoroltak közül valamelyiket korábban már eredményesen teljesítette:
0459–06 Építőipari közös feladatok I.
6253–11 Építőipari általános ismeretek

Ipari alpinista tanfolyam

Építészeti szakmák: Ipari alpinista tanfolyam

Ipari alpinista tanfolyam

A Ipari alpinista vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.