Szárazépítő vizsga menete, és egyéb információk

Szárazépítő vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli 5.2.4. 10279-12 Belsőépítési szerkezet készítés gyakorlati 5.2.5. 10280-12 Szerelt padlók készítése írásbeli 5.2.6. 10210-12 Tűzvédelmi borítás készítése szóbeli 5.2.7. 10281-12 Tetőtér és előtét borítások szóbeli 5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli 5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szerelt válaszfal és tűzvédelmi álmennyezet készítése A vizsgafeladat ismertetése: Legfeljebb 6 méter teljes hosszúságú, 2-2,50 m magas fal építése U alakú elrendezésben, 2 sarokkal, amely közé 2 m2 tűzvédelmi álmennyezet szerelése egy mozgási hézag kialakításával (függesztés és hőszigetelés nélkül). Egyetlen összefüggő válaszfal és álmennyezet felülete hézagolva A vizsgafeladat időtartama: 360 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80% 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Anyagszükséglet számítása A vizsgafeladat ismertetése: Egy legfeljebb 50 m2-es iroda alaprajza és metszete alapján a határoló falak és álmennyezet anyagszükségletének számítása A vizsgafeladat időtartama: 60 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szárazépítés anyagai, technológiái A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://munka.hu/ című weblapján érhetők el a szakképzési és felnőttképzési igazgatóság vizsgák menüpontjában A gyakorlati vizsgatevékenység feladatait úgy kell a vizsgaszervezőnek kialakítani, hogy azt a vizsgázó egyéni munkavégzéssel, segítőkkel legyen képes megvalósítani 5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 6.2. Szárazépítő kéziszerszámok 6.3. Szárazépítő elektromos kisgépek 6.4. Mérőeszközök, kitűzők 6.5. Állványok 6.6. Állványkezelő célszerszámok 6.7. Bontószerszámok 6.8. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések 6.9. Anyagmozgató berendezések, gépek, eszközök 7. EGYEBEK 7.1. Modulzáró vizsga alól felmentés adható a következő esetekben: 6234-11 Építőipari közös tevékenység modul teljesítése esetén a 10101-12 Építőipari közös tevékenység modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól

Építészeti szakmák: Szárazépítő tanfolyam

Szárazépítő tanfolyam

A Szárazépítő vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.