Útépítő vizsga menete, és egyéb információk

Útépítő vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10478-12 Útépítés műszaki alapjai szóbeli
5.2.4. 10479-12 Útépítés építési alapjai szóbeli
5.2.5. 10480-12 Útépítési feladatok gyakorlati
5.2.6. 10481-12 Térburkolási feladatok gyakorlati
5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Útépítési feladat kivitelezése, Térburkolási feladat kivitelezése
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán az útépítés kivitelezéséből egy-egy részfeladat megoldása, anyagmennyiség számítása, szerszámok, eszközök, kisgépek szakszerű használata, munkavédelmi-,
tűzvédelmi-, környezetvédelmi előírások betartása (csoportos feladat, az egyéni teljesítmény értékelésével). A
gyakorlati vizsgán a térburkolás kivitelezéséből egy-egy részfeladat megoldása, anyagmennyiség számítása,
szerszámok, eszközök, kisgépek szakszerű használata, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi
előírások betartása (csoportos feladat, az egyéni teljesítmény értékelésével)
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Anyagismeret (építőanyagok és vizsgálataik), biztonságos munkavégzés
feltételei Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott
kérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A rajzeszközökről és számológépről a vizsgázó gondoskodik. A szóbeli vizsgán a segédleteket a
vizsgaszervező biztosítja.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Földmunka kéziszerszámai
6.4. Kőműves, ács, betonozó kéziszerszámok, kisgépek
6.5. Szerelőszerszámok
6.6. Mérőeszközök
6.7. Szintező eszközök és műszerek
6.8. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.9. Útépítési szerszámok, kisgépek
6.10. Biztonságos munkavégzés eszközei, berendezései
6.11. Hírközlő eszközök, számítógépek
7. EGYEBEK

Közlekedési szakmák: Útépítő tanfolyam

Útépítő tanfolyam

A Útépítő vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.