Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő vizsga menete, és egyéb információk

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő vizsga menete, és egyéb információk

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő vizsga:

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 10209-12 Épületgépészeti csővezetékszerelés gyakorlati
5.2.7. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret szóbeli
5.2.9. 10218-12 Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.10. 10217-12 Közműcsőhálózat-szerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A dokumentáció alapján a szerelési feladat előkészítése, a megfelelő cső- és anyag
minőség kiválasztása, az alapanyagok darabolása és megmunkálása, a szerelési feladatot képező csővezeték
összeállítása, tartószerkezet készítése, alkalmazása, rögzítése, hegesztett-, forrasztott-, préskötés és egyéb
különféle kötésmódok készítése, a csőkötések tömörségének ellenőrzése, hő- és korrózióvédő szigetelés
készítése, szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában
a rendszerek, rendszerelemek, és a készülékek szerelési beépítési előírások alkalmazása és értelmezése.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Víz- és csatornarendszer, közműcsőhálózat-szerelő feladatatok
A vizsgafeladat ismertetése: A dokumentáció alapján készülék és berendezési tárgy szerelési feladat elvégzése,
vízvételi helyek, kiállások kiépítése, víz berendezési tárgyak felszerelése, üzembe helyezése, tömörségellenőrzés
és előbeszabályozás végzése, közmű csővezetékeknél alkalmazott csőkötések készítése, vízvételi helyek,
közterületi tűzcsapok kiépítése, csatornavezetékeket építése, műtárgybekötés készítése, vízmérő szerelése, nyomáspróbához csővezeték előkészítése, nyomáspróba végzése.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti víz- és csatornarendszer közműhálózat szerelő
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a IV. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza:
általános épületgépészeti rendszerismeret, víz- és csatornarendszer szerelési, kialakítási ismeretek,
közműcsőhálózat- szerelési, kialakítási ismeretek, víz- csatornahálózati rendszerek, elemek üzemviteli
feladatainak ismertetése, közmű csőhálózat, csővezetékek és üzemviteli feladatainak ismertetése
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek
6.4. Darabolószerszámok (kézi, gépi)
6.5. Mérő- és jelölőeszközök
6.6. Csőtisztító berendezések
6.7. Hajlítószerszámok
6.8. Védőeszközök és felszerelések
6.9. Hegesztőfelszerelések
6.10. Létrák, állványok
6.11. Szállítóeszközök
6.12. Nyomáspróba-berendezések
6.13. Rögzítő és befogó berendezések
6.14. Kompresszor
6.15. Szivattyú
6.16. Számítógépek
6.17. Villamos kéziszerszámok
6.18. Vízgépészeti berendezésekhez szükséges speciális szerszámok
6.19. Vízlágyító berendezés
6.20. Víztisztító berendezés
6.21. Nyomáspróba készlet
6.22. Fémmegmunkáló kéziszerszámok
6.23. Fémmegmunkáló kisgépek
6.24. Képlékenyalakítás kéziszerszámai, eszközei
6.25. Lágy- és keményforrasztás eszközei, berendezései
6.26. Szerelési kéziszerszámok, kisgépek
7. EGYEBEK

Gépészeti szakmák: Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő tanfolyam

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő tanfolyam

A Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.