Műtárgybecsüs vizsga menete, és egyéb információk

Műtárgybecsüs vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése írásbeli
5.2.4. 11390-12 Műtárgyak értékbecslése gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 11392-12 A becsüs általános tevékenysége írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Műtárgyak meghatározása, értékbecslése, átvétele
A vizsgafeladat ismertetése: Konkrét műtárgyak önálló leírása, meghatározása, értékbecslése katalógusok,
jegykönyvek és egyéb eszközök segítségével (legalább 10 db műtárgy)
Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele,
vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése Az iparművészet (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra,
ikon) története
A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:
Az üvegművészet története, fejlődése
Az üveggyártás alapanyagai, díszítő technikái
Az üveggyártás központjai, mesterei
A kerámia-porcelán készítés története, fejlődése
A kerámia-porcelán készítés alapanyagai, díszítő technikái
A kerámia-porcelán jegyek és azonosításuk módszerei
Az ötvösművesség kialakulása, fejlődése
Ötvös technikák és díszítő eljárások
Nemesfémötvözetek, ötvösjegyek, fémjelek, ónjegyek
A fegyverek történeti fejlődése, fajtái, díszítő technikái
A keleti régiségek fajtái, jellemző díszítési technikái
Órák, mechanikus óraszerkezetek fajtái
Az ikonok szerepe, az ikonfestés technikái
Az ikonfestészet egyes központjai körül kialakult iskolák jellegzetességei
Egyszerűbb vizsgálati módszerek
Hamisítványok, javítások, átalakítások
A különféle műtárgyak értékbecslésének szempontjai
Kommunikáció a felvevőhelyen
Biztonsági, vagyonvédelmi előírások
Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. fényképmásolatok
6.3. katalógusok
6.4. számológép
6.5. számítógép
6.6. kézi nagyítók
6.7. hosszúsági mérőeszköz
6.8. UV-lámpa
6.9. oktatástechnikai eszközök
6.10. Különféle műtárgyak (üvegek, kerámiák-porcelánok, dísztárgyak, fegyverek,
keleti régiségek, órák, ikonok) és hamisítványok
7. EGYEBEK

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái: Műtárgybecsüs tanfolyam

Műtárgybecsüs tanfolyam

A Műtárgybecsüs vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.