Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) vizsga menete, és egyéb információk

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) vizsga

5.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10444-12 Alapozás, közmű- és fenntartásigépkezelők speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. A szakképesítés Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10445-12 Emelőgépkezelők speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés Energiaátalakító gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10446-12 Energiaátalakító-berendezés kezelők speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés Építésianyag-előkészítő gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító
száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10447-12 Építésianyag-előkészítő gépkezelők speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10448-12 Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. A szakképesítés Targoncavezető szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10449-12 Targoncavezetők speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10450-12 Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai gyakorlati
5.3. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője szakmairány komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-gép naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Szükség esetén elvégzi a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését.
Alapozás, vagy közmű-, vagy fenntartási gépet üzemeltet, munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.1.3. Építő- és anyagmozgató gép kezelője Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Az építő- és anyagmozgató gép kezelőjeszakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2. Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei
és vizsgafeladatai:
5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépkezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Kötöző eszközöket, függesztékeket, teherfelvevő eszközöket kiválaszt, használ, ellenőriz.
Kötözővel, irányítóval kapcsolatot tart.
Emelőgépet üzemeltet, emelőgéppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépkezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.3. Energiaátalakító gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és
vizsgafeladatai:
5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a gépnaplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Munkaterületen elvégzi a gép szükség szerinti telepítését, rögzítését.
A munkafeladat elvégzésére alkalmas csatlakozó eszközöket kiválaszt, ellenőriz és használ.
Szükség szerint csatlakoztatja a munkavégző eszközöket az energiaellátó-berendezéshez..
Energiaellátó gépet üzemeltet.
Energiaellátó géppel munkát hajt végre.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.4. Építésianyag-előkészítő gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Biztonsági előírásoknak megfelelően telepíti, stabilizálja a gépet.
Építési anyagelőkészítő gépet működtet.
Építési anyagelőkészítő géppel munkavégzést hajt végre.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.
Irányítóval kapcsolatot tart.
Földmunka-, rakodó- vagy szállítógépet üzemeltet.
Földmunka-, rakodó- vagy szállítógéppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.5.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.6. Targoncavezető szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.6.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Teher mozgatására alkalmas szereléket kiválaszt, ellenőriz, használ.
Szükség esetén használja a rögzítő eszközöket.
Irányítóval kapcsolatot tart.
Targoncát üzemeltet, munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.6.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.7. Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.7.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelő gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.
Irányítóval kapcsolatot tart.
Útépítő- vagy karbantartó gépet üzemeltet.
Útépítő- vagy karbantartó géppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.7.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.7.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:50 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A szakmai vizsga
bármely részének elégtelen teljesítése esetén a teljes vizsga (gyakorlat, elmélet) ismétlése szükséges.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék építő- és anyagmozgató gép kezelője szakmairány
6.2. Alapozás, vagy közmű-, vagy fenntartási-gépek Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Alapozás, vagy közmű-, vagy fenntartási-gépekhez tartozó okmányok
6.2. Emelőgép Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Teherkötöző, függesztő, rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Emelőgéphez tartozó okmányok
6.2. Energiaátalakító-berendezés Energiaátalakító-berendezés kezelője
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Tartozékok
6.5. Rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Energiaátalakító-berendezéshez tartozó okmányok
6.2. Építésianyag-előkészítő gép Építésianyag-előkészítő gép kezelője
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Építési anyagelőkészítő géphez tartozó okmányok
6.2. Földmunka- vagy rakodó – vagy szállítógép Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Földmunka- vagy rakodó – vagy szállítógéphez tartozó okmányok
6.2. Targonca Targoncavezető
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Teherkötöző, rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Rakatképzésre alkalmas raklap (legalább 8 db)
6.8. Targoncához tartozó okmányok
6.2. Útépítő- vagy karbantartógép Útépítő- és karbantartógép kezelő
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Útépítő- vagy karbantartó-géphez tartozó okmányok
7. EGYEBEK
7.1. Egészségügyi követelmények:
Az építő- és anyagmozgató gép kezelőjeszakmairánynak megfelelő egészségügyi alkalmasság igazolása az erre jogosult orvos részéről.
7.2. Egyéb vizsgáztatási feltételek:
Az e rendeletben előírt a „gépkezelők általános ismeretei” modul korábbi eredményes teljesítése esetén a képzést
folytató intézmény vezetője a tanfolyami hallgató kérelemére saját belátása szerinti órabeszámítást eszközölhet,
az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés bármely szakmairányának megszerzésekor.
Eredményes teljesítésnek számít, ha egy korábbi tanfolyamon sikeres modulzáró vizsgát tett, vagy ezt a modult
is tartalmazó sikeres szakképesítő vizsgát tett és OKJ szakképesítő bizonyítvánnyal rendelkezik.
Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás (gyakorlatot igazoló lap: 1. melléklet) alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 42-
72 órában, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott tanfolyami idő (90-140 óra) arányában.
A gyakorlati idő beszámítás vizsgázónként értendő.
A gyakorlatot igazoló lapnak tartalmazni kell: a vizsgázó személyi adatait, az adott munkagép pontos típusát,
azonosító számát (gyári szám), valamint a beszámítandó gyakorlati foglalkozásban eltöltött időt.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe ugyancsak beszámítható a már említett 42-72 óra gyakorlat, amennyiben a
tanfolyami hallgató a szakmairánynak megfelelő gépcsoportra vagy a megfelelő gépcsoportba tartozó gépre
érvényes építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik.
Gyakorlati igazolás, vagy építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvány alapján történő gyakorlati idő beszámítása
esetén is legalább 12 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.
Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze. Összevont vizsga szervezése esetén az együttes
összlétszám legalább tíz fő. Összevont vizsga szervezése esetén egy tanfolyami hallgató legfeljebb két
szakmairányra tehet vizsgát.
Az építő- és anyagmozgató gép kezelője bizonyítványba a szakmairány után bejegyzésre kerül a gépcsoport száma. A gépcsoport szám annak a gépcsoportnak a száma, amelybe tartozó gépen a vizsgázó a gyakorlati vizsgát teljesítette. A gépcsoport száma a
8. pontból állapítható meg.
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a
gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.
7.3. GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT
7.3.1. Építő- és anyagmozgató gép kezelője
A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag
elismert szakképesítést.
7.3.1.1.Alapozás, közmű- és fenntartási- gépek
7.3.1.1.1. Alapozás gépei

 •  Cölöp és szádfal verő berendezés
 •  Kőzetfúró berendezés
 •  Réselő berendezés
 •  Talajfúró berendezés
 •  Egyéb alapozás gépei
 •  Egyéb cölöpöző berendezés

7.3.1.1.2. Közműépítés gépei

 •  Alagcsövező gép
 •  Csősajtoló berendezés
 •  Dréncső fektető berendezés
 •  Kábelfektető berendezés
 •  Komplett csőfektető berendezés.
 •  Talajvízszint süllyesztő aggregát.
 •  Egyéb Közműépítés gépei

7..3.1.1.3. Fenntartás gépei

 •  Csatornavizsgáló és tisztító berendezés
 •  Földmű fenntartó gép
 •  Nyesedékaprító berendezés
 •  Önjáró fűnyíró és fűkasza
 •  Egyéb Fenntartás gépei

7.3.1.2. Emelőgépek (kivéve targonca)
7.3.1.2.1. Járműves daruk

 •  Autódaru
 •  Emelve szállító gépjárművek
 •  Járműre szerelt daru
 •  Lánctalpas daru
 •  Egyéb Járműves daruk

7.3.1.2.2. Járműves emelőszerkezetek, berendezések

 •  Gépjármű emelő-hátfalak
 •  Konténer emelő
 •  Reptéri catering jármű
 •  Egyéb Járműves emelőszerkezetek, berendezések

7.3.1.2.3. Személyemelők és szerelőállványok

 •  Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány
 •  Építési teheremelő
 •  Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd
 •  Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók
 •  Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű
 •  Hidraulikus szerelőkosaras utánfutó
 •  Hídvizsgáló
 •  Mobil szerelő állvány
 •  Mobil szerelő kosár
 •  Ollós emelőállvány
 •  Egyéb Személyemelők és szerelőállványok

7.3.1.2.4. Emelőszerkezetek

 •  Emelő asztal
 •  Felrakógép
 •  Gépi hajtású csörlő
 •  Járműemelő
 •  Körülkerített emelőterű emelő-berendezés
 •  Parkoló emelő
 •  Színpadtechnikai emelő-berendezés
 •  Szintkülönbség kiegyenlítő
 •  Vasúti emelő (Emelőoszlop)
 •  Villamos emelődob
 •  Egyéb Emelőszerkezetek

7.3.1.2.5. Kötöttpályás és úszódaruk

 •  Ablakdaru
 •  Árbocdaru
 •  Bakdaru
 •  Forgódaru
 •  Födémdaru
 •  Híddaru, futódaru
 •  Konzoldaru
 •  Portáldaru
 •  Úszódaru
 •  Villamos futómacska
 •  Egyéb kötöttpályás és úszódaruk

7.3.1.2.6. Toronydaruk
7.3.1.3. Energiaátalakító-berendezések

 •  Áramfejlesztő, áramforrás
 •  Biogáz hasznosító berendezés
 •  Gázkompresszor
 •  Gőzfejlesztő
 •  Hegesztő aggregát
 •  Hőlégfúvó
 •  Légsűrítő
 •  Szárító berendezések
 •  Egyéb energia átalakító berendezés

7.3.1.4. Építési anyagelőkészítő gépek
7.3.1.4.1. Keverőgépek

 •  Aszfaltkeverő telep
 •  Betonkeverő telep
 •  Gravitációs betonkeverő
 •  Habarcskeverő
 •  Kényszerkeverésű betonkeverő
 •  Mészoltó gép
 •  Egyéb keverőgépek

7.3.1.4.2. Megmunkáló és gyártó gépek

 •  Betonelemgyártó berendezés
 •  Betonacél megmunkáló gép
 •  Kő megmunkáló berendezés
 •  Egyéb Megmunkáló és gyártó gépek

7.3.1.4.3. Törő, őrlő, osztályozó gépek

 •  Anyagosztályozó berendezés
 •  Kőtörő, őrlő és aprítógép
 •  Egyéb Törő, őrlő, osztályozó gépek

7.3.1.4.4. Egyéb építési anyagelőkészítő gép
7.3.1.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek
7.3.1.5.1. Univerzális földmunkagépek

 •   Traktor alapú univerzális földmunkagép
 •   Univerzális földmunkagép

7.3.1.5.2. Rakodógépek

 •   Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók
 •   Kompakt rakodó
 •   Vagonkirakó
 •   Egyéb rakodógépek

7.3.1.5.3. Kotrógépek

 •   Gumikerekes kotró
 •   Lánctalpas kotró
 •   Teleszkópos kotró
 •   Úszókotró
 •   Vedersoros kotró és árokásó
 •   Egyéb kotrógépek

7.3.1.5.4. Földnyesők, földtolók

 •   Földtoló
 •   Földgyalu
 •   Földnyeső
 •   Egyéb Földnyesők, földtolók

7.3.1.5.5. Szivattyúk és folyadékszállító gépek

 •   Betonszivattyú
 •   Bitumenszivattyú
 •   Habarcsszivattyú
 •   Szivattyú aggregát
 •   Toalett leeresztő gépjármű
 •   Víz-, és szennyvíz szivattyú
 •   Vízágyú
 •   Vízfeltöltő gépjármű
 •   Zagy és iszapszivattyú
 •   Egyéb Szivattyúk és folyadékszállító gépek

7.3.1.5.6. Szállítógépek

 •   Betonszállító mixer gépkocsi
 •   Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval
 •   Dömper (kerekes anyagszállító)
 •   Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek
 •   Szállító és válogatószalagok
 •   Szennyvízszállító és szippantó járművek
 •   Egyéb szállítógépek

7.3.1.5.7. Tömörítő gépek

 •   Gumihenger
 •   Kompaktor
 •   Statikus henger
 •   Vibrációs henger
 •   Vibrációs tömörítő lap
 •   Egyéb tömörítő gépek

7.3.1.6. Targoncák
7.3.1.6.1. Vezetőüléses targoncák
7.3.1.6.2. Vezetőállásos targoncák
7.3.1.6.3. Gyalogkíséretű targoncák
7.3.1.7. Útépítő- és karbantartógép kezelő
7.3.1.7.1. Útépítő gépek

 •   Alagútépítő gép
 •   Aszfaltbedolgozó finischer
 •   Aszfaltburkolat maró
 •   Betonbedolgozó finischer
 •   Talajstabilizátor
 •   Egyéb útépítő gépek

7.3.1.7.2. Útburkolat javító gépek

 •   Aszfalt és betonburkolat bontó
 •   Aszfalt és betonvágó gép
 •   Aszfalt újrahasznosító berendezés
 •   Emulziószóró berendezés
 •   Kátyúzó gép
 •   Önjáró útburkolati jelfestő
 •   Útkorona átfúró berendezés
 •   Egyéb Útburkolat javító gépek

7.3.1.7.3. Karbantartó gépek

 •   Ároktisztító-maró munkagép
 •   Hómaró és hótoló gépek
 •   Só- és homokszóró gép
 •   Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép
 •   Önjáró seprőgép
 •   Útfenntartó és karbantartó gépek
 •   Egyéb útfenntartó- és karbantartógép
 •   Egyéb karbantartó gépek

7.4.
az építő- és anyagmozgató gép kezelője gyakorlatot igazoló lap
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)” szakképesítéshez
(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!)
Hallgató neve: ………………..……………………………………………..………….…
Leánykori név: .…………………………………………………………..………………
Szül. hely: ……………………………………………, idő: ……..…….…………..……..
Anyja neve: ……………….…………………………….………………..……………….
Igazoljuk, hogy fent nevezett személy az alább felsorolt az „Építő- és anyagmozgató gép kezelője” szakképesítés
szakmairányába tartozó gépcsoportba sorolt gépen a kötelező kezelői gyakorlatot
teljesítette.
A gyakorlat során önálló, biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátította.
Szakképesítés szakiránya: ..………………………………..……………………………….
Gépcsoport: ……………………………………………….…………………………………
A gép megnevezése: ………………..……………………………………………………….
A gép típusa: ………………………..……………………………………………………….
A gép azonosító száma: ……………..………………………………………………………
Gépkezelői gyakorlattal töltött órák száma (42-72 óra): ………………. óra
Kelt: ………………………………..………….
Igazolást kiállító cég neve: ………………………….………………………………………………
címe: …………………………………………………………………………
P. H.
Műszaki vezető
neve: ………………..…………………………….
aláírása: …………………………………………….
Munkavédelmi felelős
neve: ………………………………………………
aláírása: ……………………………………………

Építő- és anyagmozgató gép kezelője  ( a szakmairány megjelölésével) tanfolyam

Gépészeti szakmák: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) tanfolyam

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) tanfolyam

A Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) vizsga menete, és egyéb információk

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) vizsga

5.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10444-12 Alapozás, közmű- és fenntartásigépkezelők speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. A szakképesítés Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10445-12 Emelőgépkezelők speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés Energiaátalakító gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10446-12 Energiaátalakító-berendezés kezelők speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés Építésianyag-előkészítő gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító
száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10447-12 Építésianyag-előkészítő gépkezelők speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10448-12 Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. A szakképesítés Targoncavezető szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10449-12 Targoncavezetők speciális feladatai gyakorlati
5.2.1. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10450-12 Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai gyakorlati
5.3. Az építő- és anyagmozgató gép kezelője komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője szakmairány komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-gép naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Szükség esetén elvégzi a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését.
Alapozás, vagy közmű-, vagy fenntartási gépet üzemeltet, munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.1.3. Építő- és anyagmozgató gép kezelője Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Az építő- és anyagmozgató gép kezelőjeszakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2. Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei
és vizsgafeladatai:
5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépkezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Kötöző eszközöket, függesztékeket, teherfelvevő eszközöket kiválaszt, használ, ellenőriz.
Kötözővel, irányítóval kapcsolatot tart.
Emelőgépet üzemeltet, emelőgéppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépkezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.3. Energiaátalakító gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és
vizsgafeladatai:
5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a gépnaplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Munkaterületen elvégzi a gép szükség szerinti telepítését, rögzítését.
A munkafeladat elvégzésére alkalmas csatlakozó eszközöket kiválaszt, ellenőriz és használ.
Szükség szerint csatlakoztatja a munkavégző eszközöket az energiaellátó-berendezéshez..
Energiaellátó gépet üzemeltet.
Energiaellátó géppel munkát hajt végre.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.4. Építésianyag-előkészítő gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Biztonsági előírásoknak megfelelően telepíti, stabilizálja a gépet.
Építési anyagelőkészítő gépet működtet.
Építési anyagelőkészítő géppel munkavégzést hajt végre.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.
Irányítóval kapcsolatot tart.
Földmunka-, rakodó- vagy szállítógépet üzemeltet.
Földmunka-, rakodó- vagy szállítógéppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.5.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.6. Targoncavezető szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.6.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Teher mozgatására alkalmas szereléket kiválaszt, ellenőriz, használ.
Szükség esetén használja a rögzítő eszközöket.
Irányítóval kapcsolatot tart.
Targoncát üzemeltet, munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.6.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.7. Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.7.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelő gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.
Irányítóval kapcsolatot tart.
Útépítő- vagy karbantartó gépet üzemeltet.
Útépítő- vagy karbantartó géppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.7.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.7.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:50 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A szakmai vizsga
bármely részének elégtelen teljesítése esetén a teljes vizsga (gyakorlat, elmélet) ismétlése szükséges.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék építő- és anyagmozgató gép kezelője szakmairány
6.2. Alapozás, vagy közmű-, vagy fenntartási-gépek Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Alapozás, vagy közmű-, vagy fenntartási-gépekhez tartozó okmányok
6.2. Emelőgép Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Teherkötöző, függesztő, rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Emelőgéphez tartozó okmányok
6.2. Energiaátalakító-berendezés Energiaátalakító-berendezés kezelője
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Tartozékok
6.5. Rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Energiaátalakító-berendezéshez tartozó okmányok
6.2. Építésianyag-előkészítő gép Építésianyag-előkészítő gép kezelője
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Építési anyagelőkészítő géphez tartozó okmányok
6.2. Földmunka- vagy rakodó – vagy szállítógép Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Földmunka- vagy rakodó – vagy szállítógéphez tartozó okmányok
6.2. Targonca Targoncavezető
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Teherkötöző, rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Rakatképzésre alkalmas raklap (legalább 8 db)
6.8. Targoncához tartozó okmányok
6.2. Útépítő- vagy karbantartógép Útépítő- és karbantartógép kezelő
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzítő eszközök
6.6. Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7. Útépítő- vagy karbantartó-géphez tartozó okmányok
7. EGYEBEK
7.1. Egészségügyi követelmények:
Az építő- és anyagmozgató gép kezelőjeszakmairánynak megfelelő egészségügyi alkalmasság igazolása az erre jogosult orvos részéről.
7.2. Egyéb vizsgáztatási feltételek:
Az e rendeletben előírt a „gépkezelők általános ismeretei” modul korábbi eredményes teljesítése esetén a képzést
folytató intézmény vezetője a tanfolyami hallgató kérelemére saját belátása szerinti órabeszámítást eszközölhet,
az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés bármely szakmairányának megszerzésekor.
Eredményes teljesítésnek számít, ha egy korábbi tanfolyamon sikeres modulzáró vizsgát tett, vagy ezt a modult
is tartalmazó sikeres szakképesítő vizsgát tett és OKJ szakképesítő bizonyítvánnyal rendelkezik.
Az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás (gyakorlatot igazoló lap: 1. melléklet) alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 42-
72 órában, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott tanfolyami idő (90-140 óra) arányában.
A gyakorlati idő beszámítás vizsgázónként értendő.
A gyakorlatot igazoló lapnak tartalmazni kell: a vizsgázó személyi adatait, az adott munkagép pontos típusát,
azonosító számát (gyári szám), valamint a beszámítandó gyakorlati foglalkozásban eltöltött időt.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe ugyancsak beszámítható a már említett 42-72 óra gyakorlat, amennyiben a
tanfolyami hallgató a szakmairánynak megfelelő gépcsoportra vagy a megfelelő gépcsoportba tartozó gépre
érvényes építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik.
Gyakorlati igazolás, vagy építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvány alapján történő gyakorlati idő beszámítása
esetén is legalább 12 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.
Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze. Összevont vizsga szervezése esetén az együttes
összlétszám legalább tíz fő. Összevont vizsga szervezése esetén egy tanfolyami hallgató legfeljebb két
szakmairányra tehet vizsgát.
Az építő- és anyagmozgató gép kezelője bizonyítványba a szakmairány után bejegyzésre kerül a gépcsoport száma. A gépcsoport szám annak a gépcsoportnak a száma, amelybe tartozó gépen a vizsgázó a gyakorlati vizsgát teljesítette. A gépcsoport száma a
8. pontból állapítható meg.
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a
gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.
7.3. GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT
7.3.1. Építő- és anyagmozgató gép kezelője
A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag
elismert szakképesítést.
7.3.1.1.Alapozás, közmű- és fenntartási- gépek
7.3.1.1.1. Alapozás gépei

 •  Cölöp és szádfal verő berendezés
 •  Kőzetfúró berendezés
 •  Réselő berendezés
 •  Talajfúró berendezés
 •  Egyéb alapozás gépei
 •  Egyéb cölöpöző berendezés

7.3.1.1.2. Közműépítés gépei

 •  Alagcsövező gép
 •  Csősajtoló berendezés
 •  Dréncső fektető berendezés
 •  Kábelfektető berendezés
 •  Komplett csőfektető berendezés.
 •  Talajvízszint süllyesztő aggregát.
 •  Egyéb Közműépítés gépei

7..3.1.1.3. Fenntartás gépei

 •  Csatornavizsgáló és tisztító berendezés
 •  Földmű fenntartó gép
 •  Nyesedékaprító berendezés
 •  Önjáró fűnyíró és fűkasza
 •  Egyéb Fenntartás gépei

7.3.1.2. Emelőgépek (kivéve targonca)
7.3.1.2.1. Járműves daruk

 •  Autódaru
 •  Emelve szállító gépjárművek
 •  Járműre szerelt daru
 •  Lánctalpas daru
 •  Egyéb Járműves daruk

7.3.1.2.2. Járműves emelőszerkezetek, berendezések

 •  Gépjármű emelő-hátfalak
 •  Konténer emelő
 •  Reptéri catering jármű
 •  Egyéb Járműves emelőszerkezetek, berendezések

7.3.1.2.3. Személyemelők és szerelőállványok

 •  Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány
 •  Építési teheremelő
 •  Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd
 •  Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók
 •  Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű
 •  Hidraulikus szerelőkosaras utánfutó
 •  Hídvizsgáló
 •  Mobil szerelő állvány
 •  Mobil szerelő kosár
 •  Ollós emelőállvány
 •  Egyéb Személyemelők és szerelőállványok

7.3.1.2.4. Emelőszerkezetek

 •  Emelő asztal
 •  Felrakógép
 •  Gépi hajtású csörlő
 •  Járműemelő
 •  Körülkerített emelőterű emelő-berendezés
 •  Parkoló emelő
 •  Színpadtechnikai emelő-berendezés
 •  Szintkülönbség kiegyenlítő
 •  Vasúti emelő (Emelőoszlop)
 •  Villamos emelődob
 •  Egyéb Emelőszerkezetek

7.3.1.2.5. Kötöttpályás és úszódaruk

 •  Ablakdaru
 •  Árbocdaru
 •  Bakdaru
 •  Forgódaru
 •  Födémdaru
 •  Híddaru, futódaru
 •  Konzoldaru
 •  Portáldaru
 •  Úszódaru
 •  Villamos futómacska
 •  Egyéb kötöttpályás és úszódaruk

7.3.1.2.6. Toronydaruk
7.3.1.3. Energiaátalakító-berendezések

 •  Áramfejlesztő, áramforrás
 •  Biogáz hasznosító berendezés
 •  Gázkompresszor
 •  Gőzfejlesztő
 •  Hegesztő aggregát
 •  Hőlégfúvó
 •  Légsűrítő
 •  Szárító berendezések
 •  Egyéb energia átalakító berendezés

7.3.1.4. Építési anyagelőkészítő gépek
7.3.1.4.1. Keverőgépek

 •  Aszfaltkeverő telep
 •  Betonkeverő telep
 •  Gravitációs betonkeverő
 •  Habarcskeverő
 •  Kényszerkeverésű betonkeverő
 •  Mészoltó gép
 •  Egyéb keverőgépek

7.3.1.4.2. Megmunkáló és gyártó gépek

 •  Betonelemgyártó berendezés
 •  Betonacél megmunkáló gép
 •  Kő megmunkáló berendezés
 •  Egyéb Megmunkáló és gyártó gépek

7.3.1.4.3. Törő, őrlő, osztályozó gépek

 •  Anyagosztályozó berendezés
 •  Kőtörő, őrlő és aprítógép
 •  Egyéb Törő, őrlő, osztályozó gépek

7.3.1.4.4. Egyéb építési anyagelőkészítő gép
7.3.1.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek
7.3.1.5.1. Univerzális földmunkagépek

 •   Traktor alapú univerzális földmunkagép
 •   Univerzális földmunkagép

7.3.1.5.2. Rakodógépek

 •   Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók
 •   Kompakt rakodó
 •   Vagonkirakó
 •   Egyéb rakodógépek

7.3.1.5.3. Kotrógépek

 •   Gumikerekes kotró
 •   Lánctalpas kotró
 •   Teleszkópos kotró
 •   Úszókotró
 •   Vedersoros kotró és árokásó
 •   Egyéb kotrógépek

7.3.1.5.4. Földnyesők, földtolók

 •   Földtoló
 •   Földgyalu
 •   Földnyeső
 •   Egyéb Földnyesők, földtolók

7.3.1.5.5. Szivattyúk és folyadékszállító gépek

 •   Betonszivattyú
 •   Bitumenszivattyú
 •   Habarcsszivattyú
 •   Szivattyú aggregát
 •   Toalett leeresztő gépjármű
 •   Víz-, és szennyvíz szivattyú
 •   Vízágyú
 •   Vízfeltöltő gépjármű
 •   Zagy és iszapszivattyú
 •   Egyéb Szivattyúk és folyadékszállító gépek

7.3.1.5.6. Szállítógépek

 •   Betonszállító mixer gépkocsi
 •   Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval
 •   Dömper (kerekes anyagszállító)
 •   Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek
 •   Szállító és válogatószalagok
 •   Szennyvízszállító és szippantó járművek
 •   Egyéb szállítógépek

7.3.1.5.7. Tömörítő gépek

 •   Gumihenger
 •   Kompaktor
 •   Statikus henger
 •   Vibrációs henger
 •   Vibrációs tömörítő lap
 •   Egyéb tömörítő gépek

7.3.1.6. Targoncák
7.3.1.6.1. Vezetőüléses targoncák
7.3.1.6.2. Vezetőállásos targoncák
7.3.1.6.3. Gyalogkíséretű targoncák
7.3.1.7. Útépítő- és karbantartógép kezelő
7.3.1.7.1. Útépítő gépek

 •   Alagútépítő gép
 •   Aszfaltbedolgozó finischer
 •   Aszfaltburkolat maró
 •   Betonbedolgozó finischer
 •   Talajstabilizátor
 •   Egyéb útépítő gépek

7.3.1.7.2. Útburkolat javító gépek

 •   Aszfalt és betonburkolat bontó
 •   Aszfalt és betonvágó gép
 •   Aszfalt újrahasznosító berendezés
 •   Emulziószóró berendezés
 •   Kátyúzó gép
 •   Önjáró útburkolati jelfestő
 •   Útkorona átfúró berendezés
 •   Egyéb Útburkolat javító gépek

7.3.1.7.3. Karbantartó gépek

 •   Ároktisztító-maró munkagép
 •   Hómaró és hótoló gépek
 •   Só- és homokszóró gép
 •   Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép
 •   Önjáró seprőgép
 •   Útfenntartó és karbantartó gépek
 •   Egyéb útfenntartó- és karbantartógép
 •   Egyéb karbantartó gépek

7.4.
az építő- és anyagmozgató gép kezelője gyakorlatot igazoló lap
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)” szakképesítéshez
(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!)
Hallgató neve: ………………..……………………………………………..………….…
Leánykori név: .…………………………………………………………..………………
Szül. hely: ……………………………………………, idő: ……..…….…………..……..
Anyja neve: ……………….…………………………….………………..……………….
Igazoljuk, hogy fent nevezett személy az alább felsorolt az „Építő- és anyagmozgató gép kezelője” szakképesítés
szakmairányába tartozó gépcsoportba sorolt gépen a kötelező kezelői gyakorlatot
teljesítette.
A gyakorlat során önálló, biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátította.
Szakképesítés szakiránya: ..………………………………..……………………………….
Gépcsoport: ……………………………………………….…………………………………
A gép megnevezése: ………………..……………………………………………………….
A gép típusa: ………………………..……………………………………………………….
A gép azonosító száma: ……………..………………………………………………………
Gépkezelői gyakorlattal töltött órák száma (42-72 óra): ………………. óra
Kelt: ………………………………..………….
Igazolást kiállító cég neve: ………………………….………………………………………………
címe: …………………………………………………………………………
P. H.
Műszaki vezető
neve: ………………..…………………………….
aláírása: …………………………………………….
Munkavédelmi felelős
neve: ………………………………………………
aláírása: ……………………………………………

Építő- és anyagmozgató gép kezelője  ( a szakmairány megjelölésével) tanfolyam

Gépészeti szakmák: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) tanfolyam

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) tanfolyam

A Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.