Világítástechnikus vizsga menete, és egyéb információk

Világítástechnikus vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záró
dolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 30 nappal.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10715-12 Üzemeltetés és biztonságtechnika gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4. 10719-12 Színpadi világítástechnika gyakorlati, írásbeli, szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Általános színpad világítástechnikai feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy előzetesen elkészített, szabadon választott színpad szcenikai világítási
elrendezési tervét az alaprajz, a metszet, a gépészeti jelölések és a műszaki leírás alkalmazásával bemutató
szakdolgozat ismertetése a meghatározott szempontsor szerint
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése
Általános színpad világítástechnikai feladatok ellátása
Üzemeltetés és biztonságtechnika
A vizsgafeladat ismertetése.
Színpad világítási eszközök és rendszerek működésének és alkalmazásainak ismertetése
A színházak általános üzemtana
A színházak üzemeltetésére vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírások alkalmazása
Általános műszaki ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Általános színpad világítástechnikai feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése:
Világítási eszközök általános ismertetése
A színház és a színpad általános és szcenikai világítási rendszere.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Világítástechnikai eszközök
6.3. Irodatechnikai eszközök, berendezések
7. EGYEBEK

Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmái: Világítástechnikus tanfolyam

Világítástechnikus tanfolyam

A Világítástechnikus vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.