Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő vizsga menete, és egyéb adatok

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő vizsga

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10209-12 Épületgépészeti csővezetékszerelés gyakorlati, szóbeli
5.2.4. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret írásbeli
5.2.5. 10212-12 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.6. 10213-12 Légtechnikai rendszerszerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági gyakorlati és környezetvédelemi feladatok
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A dokumentáció alapján:
Előkészíti a szerelési feladatot
Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget
Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat
Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket
Tartószerkezet készít, alkalmaz, rögzít
Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít
Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a
rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési beépítési előírásait alkalmazza és értelmezi azokat.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Légtechnikai- hűtőtechnikai rendszerszerelő feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A dokumentáció alapján:
Elkészíti a helyszínen vagy műhelyben az egyedi légcsatorna elemeket, idomokat, elágazásokat, tartókat, rögzítőket, támaszokat
Szereli a légtechnikai és klímaberendezés csővezetékeit, rendszerelemeit
Javítja a beüzemelés vagy a működés közben bekövetkezett légtechnikai-mechanikai hibákat
Szereli és rögzíti a hűtőköri csőhálózatot
Felszereli/telepíti a hűtéstechnikai berendezéseket, rendszerelemeket
Elvégzi a csőhálózatok nyomáspróbáit
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szóbeli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései tartalmazzák:
Általános épületgépészeti rendszerismereteit
Légcsatornák, légtechnikai- és klímaberendezések felépítésének, elemeinek karbantartásának ismereteit
Hűtőberendezések elemeinek szerelési, kialakítási ismereteit
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 35 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek
6.4. Darabolószerszámok (kézi, gépi)
6.5. Mérő- és jelölőeszközök
6.6. Csőtisztító berendezések
6.7. Hajlítószerszámok
6.8. Védőeszközök és felszerelések
6.9. Hegesztőfelszerelések
6.10. Létrák, állványok
6.11. Szállítóeszközök
6.12. Nyomáspróba-berendezések
6.13. Számítógépek
6.14. Gépipari mérések eszközei
6.15. Fémmegmunkáló kéziszerszámok
6.16. Fémmegmunkáló kisgépek
6.17. Képlékenyalakítás kéziszerszámai, eszközei
6.18. Lágy- és keményforrasztás eszközei, berendezései
6.19. Anyagmozgatás gépei, eszközei
6.20. Szerelési kéziszerszámok, kisgépek
6.21. Hűtőberendezések, hűtőköri elemek
6.22. Nyomáspróba készlet, nitrogénpalack nyomáscsökkentővel
6.23. Vákuum szivattyú és lefejtő berendezés
6.24. Speciális hűtős kéziszerszámok

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő tanfolyam

Gépészeti szakmák: Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő tanfolyam

A Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő vizsga menete, és egyéb adatok bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.