Kulturális rendezvényszervező vizsga menete, és egyéb információk

Kulturális rendezvényszervező vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
10656-12 Helyi társadalom- és kultúraismeret modulhoz tíz oldalas esettanulmány készítése, a 10657-12
Kulturális rendezvények szervezése modulhoz forgatókönyv készítése és leadása a vizsgaszervező által
megadott határidőre.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3. 10656-12 Helyi társadalom- és kultúraismeret gyakorlati
5.2.4. 10657-12 Kulturális rendezvények szervezése szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy település közművelődési helyzetelemzéséről intézményi vagy civil szervezeti
koncepciójáról a képzés során elkészített tíz oldalas esettanulmány ismertetése
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:-
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Forgatókönyv bemutatása és megvitatása
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgát megelőzően elkészített helyi rendezvény forgatókönyvének bemutatása és
a bizottság által megadott szempontok szerinti megvitatása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. CD-jogtár
6.3. Fax
6.4. Fénymásoló
6.5. Hangfal
6.6. Hanglejátszó (pl. CD lejátszó)
6.7. Hangrögzítő (pl. diktafon)
6.8. Internet hozzáférés
6.9. Irodaszerek
6.10. Nyomtató
6.11. Nyomtatványok
6.12. Projektor
6.13. Szakkönyvek
6.14. Számítógép/Laptop
6.15. Szkenner
6.16. Szoftverek
6.17. Telefon
7. EGYEBEK
7.1. A Kulturális rendezvényszervező részszakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:
A 20/2008. (VII. 29.) OKM rendeletben kiadott 52 345 02 0100 52 01 Kulturális rendezvényszervező
A 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben kiadott 52 345 02 0100 52 01 Kulturális rendezvényszervező

Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmái: Kulturális rendezvényszervező tanfolyam

Kulturális rendezvényszervező tanfolyam

A Kulturális rendezvényszervező vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.