Lábápoló vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
A 18. életév betöltése
A kötelező 175 óra gyakorlat igazolása
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11249-12 Szépészeti szolgáltatóegység kialakítása és működtetése szóbeli
5.2.4. 11250-12 Lábápolás gyakorlat
5.2.5. 11251-12 Szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretek szóbeli
5.2.6. 11252-12 Anyagismeret alkalmazásai szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Lábápolás
A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a teljes lábápolási folyamatot modellje mindkét lábán. Állítsa össze a
kezelési tervet. A diagnosztizálás során tapasztaltakat rögzítse vendégkártyán. Térjen ki a lábon fellelhető
speciális probléma előidéző okaira. A tapasztaltakat figyelembe véve a kezelés kézi vagy kombinált ápolási
technológiával készüljön. A körömápolást végezze japán manikűr alkalmazásával vagy díszítsen piros vagy
francia lakkal és az öregujjat egyéb díszítő elemekkel tegye hangsúlyozottá. A bőrápolási folyamatot SPA vagy
masszázs technológiával és a lábnak megfelelő anyagokkal végezze. Egyik lábat díszítse. A kezelés szinten
tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott szolgáltatást követő
valamennyi szükséges műveletet. Tartsa be a higiéniás munkavédelmi előírásokat és állítsa össze a tételes
számlát.
Csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes, kész munka értékelhető.
A vizsgaszervező úgy állítsa össze a vizsgafeladatokat, hogy az összeállított tételsor egyenlő arányban
tartalmazzon kézi és gépi technológiát, valamint az ápolási és díszítési technológiákat is. A gyakorlati
vizsgafeladat kiválasztása tétel húzás alapján történjék. 5 tanulóként egy Speciális pedikűr gép (vizes vagy
porszívós) legyen a vizsgán.
A vizsgafeladat időtartama: 130 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Lábápolás
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 25 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fehér munkaruha
6.3. Körömkaparó
6.4. Véső (keskeny, közepes, széles)
6.5. Szemző (keskeny, közepes, széles)
6.6. Kör alakú lencse
6.7. Ovális lencse
6.8. Tyúkszemkés
6.9. Kis tyúkszemkés
6.10. Talpkés
6.11. Sarokkés
6.12. Reszelő (ráspoly, gyémántporos fémreszelő, egyszer használatos reszelők)
6.13. Körömvágó és bőrvágó olló
6.14. Körömcsípő
6.15. Késtartó
6.16. Fenőkő (vizes vagy olajos)
6.17. Fenőszíj, fenőfilc
6.18. Textília
6.19. Körömkorrelkcióhoz szükséges anyagok és eszközök
6.20. Professzionális pedikűrgép vizes vagy porelszívós (frézerek, marók, hántolók, csiszolók) /5 tanulónként

Lábápoló tanfolyam

Egyéb szolgáltatások szakmái: Lábápoló tanfolyam

Lábápoló tanfolyam

A Lábápoló vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.